Slavostní zahájení TOTEMové sezóny se na Nové Hospodě vydařilo se vším všudy!

21. září 2021 byl pro TOTEM Nová Hospoda, p.s. slavnostním dnem. Oficiálně jsme zahájili TOTEMovou sezónu 2021/2022 v nových prostorách v Prostřední 48! Stříhala se páska, připíjelo se, byly projevy, prezentace o dosavadním dění v TOTEMu Nová Hospoda, skvělé vystoupení souboru ČTYŘiTETy.

Pásku přestřihli a krásný TOTEMový život našim klientům popřáli Rudolf Špoták, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast sociální, Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast sociální, Mgr. David Procházka, starosta městského obvodu Plzeň 3, a Bc. Vlastimila Faiferlíková, ředitelka TOTEMu.

Věříme – a podle reakcí všech hostů si troufáme říct, že i víme – že si všichni přítomní slavnostní setkání užili a těšíme se, že budeme motto TOTEMu Nová Hospoda – Místo setkávání se – naplňovat i nadále.