TOTEM zůstává pro klienty i nadále otevřený

Po zralé úvaze a s respektem ke všem mimořádným opatřením jsme se rozhodli ponechat dveře TOTEMu otevřené pro ty z vás, kdo po zvážení všech informací chtějí nadále docházet do aktivit TOTEMu.

Z naší strany uděláme všechny možné kroky, abychom zajistili bezpečný prostor (zvýšený úklid, dezinfekce, větrání, rozestupy…), ale trváme si na tom, že rozhodnutí, zda přijít či nepřijít, musí zůstat na každém, kdo služby TOTEMu využívá. Každý z nás je zodpovědný za to, jak a kde tráví svůj čas, každý by měl mít právo činit zodpovědná rozhodnutí. A to platí i v době, která tak nehezky zasáhla
do životů nás všech a velmi nás nutí k pasivitě, slepé poslušnosti a životu ve strachu. Za uplynulý půl rok jsme si my i naši klienti vyzkoušeli, jaké to je, zpřetrhat všechny své vazby, přestat se hýbat, nevěnovat se svým koníčkům, které ale vás seniory často udržují v životní kondici. Z vašich výpovědí v době, kdy jsme se zas mohli potkávat, víme, že izolace a nemožnost na sobě pracovat, ztráta režimu a povinností, nemožnost potkávat se s blízkými lidmi, byla nesmírně těžká a měla pro mnohé neblahé následky.

Po zvážení toho všeho jsme se rozhodli nechat dveře TOTEMu otevřené, dokud to vážnost situace dovolí a nabídnout všem našim klientům, a teď především seniorům, volbu zda přijít nebo ne. Žádná volba není špatná, v této situaci je těžké se rozhodovat, co je bezpečné a co ne, ale každý by měl dělat tohle rozhodnutí sám za sebe. Každý z nás je jedinečný, každý má svůj životní příběh, své zdravotní komplikace, lidi, které chrání, ale také má každý právo se rozhodnout, a za svým rozhodnutím si stát.

Pokud ale docházíte na nějakou aktivitu TOTEMu a

  • pokud vám bude nařízena karanténa
  • či budete pozitivně testování na COVID-19
  • nebo se u vás projeví příznaky respiračního onemocnění,

prosíme vás o včasné nahlášení těchto okolností koordinátorovi této aktivity, do které docházíte (telefonicky, či emailem).

Situaci kolem koronaviru považujeme za vážnou, ale nechceme se přidávat na stranu strachu, vyvolávání poslušnosti a plošných zákazů.

Přestože tento čas není jednoduchý, i tak věříme ve společný krásný podzim, plný slunce, barevného listí, úsměvů a společných chvil ve zdech TOTEMu i mimo ně.

Z TOTEMu všechny naše klienty, přátele a podporovatele zdraví tým lidí, kteří stojí při vás.