Doplnění personálního týmu dobrovolníkem v době COVID 19

Dotaz:

Dobrý den, děkuji za zaslané informace ohledně možnosti zapojení dobrovolníků do pobytových sociálních služeb na základě opatření 12/2020 MPSV. V současné době je náš domov personálně soběstačný.

Pokud bychom měli větší množství zaměstnanců nemocných nebo v karanténě z důvodu kontaktu s onemocněním COVID – 19, nejpotřebnější by pro nás bylo zajistit pracovníky provádějící samotnou péči o klienty – pečovatelky, dále případně výpomoc do kuchyně, prádelny, úklidu…

Pokud by taková situace nastala – výskyt onemocnění v zařízení nebo podezření na výskyt onemocnění, mohu Vás oslovit, máte i dobrovolníky ochotné pracovat i v takovéto situaci?

Odpověď:

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje (dále jen RDC PK) spolupracuje od počátku druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 se zástupci Plzeňského kraje. Kvalifikované dobrovolné pracovníky zajišťuje ze své databáze Plzeňský kraj nebo pro město Plzeň OSS MMP.  RDC PK je partnerem kraje pro zprostředkování dobrovolníků do organizací, poptávajících jejich pomoc. Dobrovolníci, kteří chtějí pomáhat v nemocnicích nebo v zařízeních sociální péče, a nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon zdravotnického povolání nebo povolání pracovníka v sociálních službách, se mohou obracet přímo na RDC PK prostřednictvím webového dotazníku na adrese: https://www.totemplzen.cz/regionalni-dobrovolnicke-centrum/hledame-dobrovolniky-v-plzenskem-kraji/

Případně prostřednictvím odkazu na webu Plzeňského kraje:

https://www.plzensky-kraj.cz/covid-19-vyzva-plzenskeho-kraje-evidence-dobrovol-1-1

Pokud v databázi dobrovolníků RDC PK nebo v databázi spravované Plzeňským krajem nenajdeme vhodnou osobu, spojíme se s obecním úřadem obce, do jejíž územní působnosti organizace spadá.

Zde jsme již většinou úspěšní a získáme tip na občana, který je ochoten dobrovolnicky pomoci. Kontaktujeme jej, domluvíme spolupráci s RDC PK, popřípadě přímo s poptávající organizací. Zajistíme potřebnou administrativu, ve spolupráci s ČČK nezbytné jednodenní základní školení pro pečující a připravíme dobrovolníka na vstup do organizace.