Založení Lokálního dobrovolnického centra

Dotaz:

Dobrý den, rádi bychom založili dobrovolnické centrum na Nepomucku a prosíme o radu, pomoc a navigaci v této oblasti. Zvažujeme projekt budování veřejného lesoparku za pomoci dobrovolníků (úpatí Zelené hory) plus dobrovolníky pro kulturní a vzdělávací akce v regionu. V naší neziskové organizaci Monastery, z. ú. máme zatím zkušenosti s víkendovými a jednodenními akcemi (zejména ve spolupráci s INEX Praha) a podařilo se nám také být hostiteli pro týdenní pobyt zahraničních dobrovolníků. Rádi bychom se v této oblasti rozvíjeli

Odpověď:

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje (dále jen RDC PK) je připraveno poskytnout metodickou podporu a odborné poradenství všem organizacím působícím na území kraje, které připravují zřízení Lokálního dobrovolnického centra (LDC).

Odborníci RDC Plzeňského kraje na základě svých mnohaletých zkušeností pomohou organizaci sestavit plán činností, na jejichž konci je zřízení Lokálního dobrovolnického centra (LDC). Proškolí zástupce organizace v platné legislativě a upozorní na případná úskalí. Poradí, jak koncipovat jednotlivé dobrovolnické programy a jak dosáhnout na jejich akreditaci Ministerstvem vnitra.

Budou oporou při výběru kvalitních koordinátorů dobrovolníků a zajistí bezplatně jejich proškolení, a to včetně odborné zkoušky autorizovanou osobou (TOTEM, z. s.).

Zůstaneme v kontaktu s organizací i poté, co úspěšně zahájí činnost LDC, a to nejen v pozici mentora. Zajistíme její propagaci na webových stránkách a sociálních sítích RDC Plzeňského kraje. Aktivně budeme šířit nabídku dobrovolnických příležitostí nabízených LDC a zprostředkovávat pro LDC dobrovolníky. Rádi uveřejníme také pozvánky na akce a aktivity, které lokální dobrovolnické centrum bude realizovat.

Při přípravě nového LDC je potřeba promyslet základní věci:

  • zvážit, zda LDC bude chtít získat akreditaci dle zákona 198/2002 sb. O dobrovolnické službě
  • rozmyslet šíři působnosti nového LDC
  • zpracovat projektovou fiši, která bude podkladem jednak pro akreditační řízení a jednak pro případná dotační řízení v budoucnu (zacílení LDC; aktivity, které budou náplní činností dobrovolníků; personální zajištění; rozpočet; apod.)
  • připravit a odeslat akreditační žádost

Přijďte za námi do naší kanceláře v Plzni. Těšíme na vás v TOTEMu v Bolevci v Kaznějovské ulici č. 51. Jsme tady pro vás každou středu odpoledne od 14 do 19 hodin, a ve čtvrtek dopoledne od 9 do 14 hodin. Po předchozí telefonické dohodě (736 489 755 nebo 602 388 722) i kdykoliv jindy.

Jsme k dispozici na el. adresách: faiferlikova@totemplzen.cz, jandova@totemplzen.cz.

Aktuality z dobrovolnictví najdete na našich webových stránkách: https://www.totemplzen.cz/centrum/regionalni-dobrovolnicke-centrum/