České sklo od středověku do 20. století

Přednáška

Kolekce historického skla ve sbírkách Západočeského muzea patří k nejhodnotnějším v Čechách a umožňuje v uceleném přehledu sledovat vývoj českého sklářského umění od středověku až po 20. století. Historička umění Mgr. Lenka Merglová Pánková si pro nás připravila první část povídání, ve kterém kouzlo českého skla budeme objevovat společně. Prostřednictvím vybraných unikátních děl se seznámíme s typickými projevy české sklářské tvorby, s jejími charakteristickými stylovými prvky či uměleckořemeslnými novinkami…

není vypsaný žádný termín