Fake news, dezinformace a manipulace. Co to je a jak tomu čelit?

Média jsou součástí našeho každodenního života. Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. z Katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty ZČU v Plzni pro vás natočil poutavé povídání zaměřené na falešné zprávy (tzv. fake news) a jejich charakteristiky. Uslyšíte příklady těchto zpráv v porovnání se zpravodajstvím a zprávami, které jsou založené na vyváženosti a nestrannosti. Odkryjeme si systém sítě a fungování dezinformačních médií od produkce přes šíření a konzumaci zpráv příjemci. Závěrem se pak prezentace zaměří na možnosti rozpoznávání neseriózních médií a fake news a na jejich odlišení od těch seriózních. Hlavním cílem přednášky bude zaměření na podporu vzdělávacích aktivit směrem k posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti.

není vypsaný žádný termín