Heřmanova Huť

Vydejte se na výlet, který si pro nás připravila Jiřina Hrubá. Tentokrát se podíváme do Heřmanovy Hutě. Společně navštívíme sklárnu Stolze, která nyní vyrábí hnědé sklo, jak obalové, tak i lékové. Poté se půjdeme podívat na rozhlednu, šestnáctimetrovou betonovou vodárenskou věž z roku 1908. Z rozhledny je nádherný výhled na Brdy i Český les. Výlet zakončíme společným obědem. Trasa je zhruba 5 km dlouhá. Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín