Lidskost není docela ztracena

Představení projektu Komenský 2020 a pozvánka k besedám

TOTEM, z.s. ve spolupráci s MO Plzeň 1 podporuje projekt Komenský 2020, který vznikl u příležitosti výročí 350 let od úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského (1592–1670). Pojďme se společně s Mgr. Janou Řezníčkovou podívat, co dobrého se v projektu děje, a možná se vás jeho poselství dotkne natolik, že se připojíte i vy osobně. Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti. K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost. Na úvodní povídání bude 27. 5. 2021 volně navazovat beseda „naživo“ na téma Celý život je školou.

není vypsaný žádný termín