Němčina s Evou Holou

Ing. Eva Holá pro vás připravila lekci němčiny zaměřenou na opakování časů slabých a silných sloves.

není vypsaný žádný termín