Po Nové Hospodě s Janem Hajšmanem

Při naší další oblíbené vycházce si budeme vyprávět o historii Nové Hospody, nyní části Plzně, a ukážeme si její nejstarší části. Dále navštívíme pozůstatky rozsáhlého mohylového pohřebiště, jednoho z největších v západních Čechách. Bylo sice poničeno novodobou zástavbou, ale jeho část se dochovala v přilehlém lese. Trasa je cca 1,5 km dlouhá.

není vypsaný žádný termín