Prohlídka kláštera Chotěšov

Pouhých 15 km od Plzně, v obci Chotěšov, se nachází národní kulturní památka Klášter Chotěšov. Bývalý klášter premonstrátek má za sebou pohnutou historii, tak jako mnohé z podobných historických staveb a areálů. Díky Spolku Klášter Chotěšov, který nabízí komentované prohlídky areálu, máme možnost dozvědět se o této unikátní památce spoustu informací z její dávné i nedávné historie. Po prohlídce kláštera můžeme společně poobědvat v nedaleké restauraci. Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín