Trénování paměti

Přijďte si vyzkoušet nejrůznější typy cvičení zaměřené na různé oblasti paměti, které při dlouhodobém tréninku vedou k jejímu zlepšení. Svou paměť budete moct prověřit při cvičeních na koncentraci nebo slovní zásobu, při vědomostních, smyslových nebo kreativních cvičeních.

není vypsaný žádný termín