Komorní sbor KOST

Komorní sbor KOST, který od podzimu 2011 reprezentuje TOTEM, je pěvecký sbor, jenž je otevřen všem věkovým generacím a nedělá si žádné nároky na členy, co se týká pěvecké průpravy. V repertoáru mají písně od lidových po umělé – mají rádi díla klasické hudby, skladby ryze sborových autorů i díla jazzová i populární.

Na své koncerty si zvou zajímavé hosty a velmi často s dospělými členy souboru vystupují jejich vlastní děti, což dává vystoupením krásný mezigenerační rozměr. Pravidelně koncertují jak v TOTEMu, tak na dalších místech v plzeňském regionu.

Chcete-li se stát jejich členy, neváhejte se obrátit na sbormistryni  Hanu Šlégrovou, klavíristku Lucii Popovičovou nebo kolegyni z TOTEMu Miroslavu Kudrnovou. Moc rádi uvítají další členy.

Sbor se schází ve středu 18:30 – 20:30 hod. na Kaznějovské 51, Plzeň.

Současný komorní sbor TOTEMu s názvem KOST, vznikl z původního pěveckého sboru PLUS, který vznikl v únoru roku 2004.

Na myšlenku založit nějaký nový pěvecký sbor, sbormistryni Hanu Šlégrovou přivedlo jedno školení. Ani se netýkalo hudby, ale lidé na něm byli milí a moc pěkně zpívali. A začali si stěžovat, že by klidně chodili do nějakého amatérského sboru. Kdyby nějaký v Plzni byl. Je tu už česká píseň a Nová česká píseň a pár sborů kůrových, ale něco, co by přijalo kohokoli, tu chybělo. Kdysi byla v Plzni tradice učitelských pěveckých sborů, která zanikla někdy v 60 letech. A tak jsem Hana Šlégrová využila příležitosti a našla se skupinka asi 15 nadšených zpěvaček. Vymýšleli název a vymysleli PLUS – měla to být zkratka „Plzeňský učitelský sbor“. Rozjela se i koncertní činnost – každoročně sbor vystupoval na Vánočním a letním koncertu, zejména v prostorách výstavní síně Masné krámy.

Hned od počátku se vydali nelehkou cestou nácviku vícehlasu a rozjeli se ve skladbách lidových i umělých. Pak do činnosti PLUSU zasáhla mateřská dovolená sbormistryně. 22. prosince 2004 oddirigovala vánoční koncert již s velkým bříškem s prvním termínem porodu na krku. Náhradní sbormistryně se neosvědčila, a tak sbor začal upadat a ztenčil se na šest věrných členek. Od září 2005 se opět nastartoval zájem, propagace a postupně se zas pustili do práce. Od roku 2007 přibrali do koncertování další termín – festival Synagoga zpívá v květnu. Prostory Velké synagogy v Plzni od tohoto roku rozeznívají pěvecké sbory všech druhů a zaměření. A PLUS většinou koncerty uzavíral.

Sbor PLUS nejprve pracoval pod hlavičkou občanského sdružení KOŠ při 1. základní škole v Západní ulici.

A od podzimu 2011 reprezentují TOTEM. Pěvecký sbor, který je otevřen všem věkovým generacím a nedělá si žádné nároky na členy, co se týká pěvecké průpravy, koresponduje s posláním TOTEMu.