VOICE

Název projektu

Volunteer Organizations‘ Input to Community Education (VOICE)

Program

ERASMUS+ Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

Zúčastněné partnerské organizace

  • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.
  • Gemeinsam leben & lernen in Europa (koordinace, Německo)
  • Kuopion Setlementti Puijola ry Kompassi (Finsko)
  • Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumusnko)
  • Stadt Labor Graz (Rakousko)
  • Marom Klub Egyesület (Maďarsko)

Období

2017 – 2019

Popis projektu

Učení neprobíhá jen ve školách, na univerzitách, nebo na pracovišti, ale také v našem okolí a společnosti, která nás obklopuje. Znalosti a sociální dovednosti získáváme po celý život a různým způsobem. Jednou z možností jsou aktivity na podporu místní komunity, sousedská výpomoc nebo dobrovolnictví. Tento zdroj neformálního učení se nazývá komunitní vzdělávání a je hlavním tématem projektu. Komunitní vzdělávání je proces vytváření pozitivní změny v rovině osobní či společenské, zvyšování důvěry v sílu a schopnosti jednotlivce a komunity (tzv. empowerment) a posilování společenské odpovědnosti.

Protože rozvoji a podpoře komunity se věnuje i TOTEM, připojili jsme se k tomuto mezinárodnímu projektu, abychom předali naše zkušenosti z této oblasti a poznali, jak funguje komunitní vzdělávání v jiných organizacích podobného typu za našimi hranicemi.

E-book jako výstup projektu

Výstupem projektu VOICE je tato elektronická kniha v angličtině s informacemi o komunitním vzdělávání, praktickými tipy na implementaci vzdělávání v místních komunitách a roli a faktorech úspěchu dobrovolnických / sousedských / mezikulturních center jako důležitých poskytovatelích komunitního vzdělávání. V knize můžete najít také sbírku dobré praxe vzdělávacích a školících programů nabízených zúčastněnými partnery.

 

Ke stažení

 

 

 

2