Představení členů

Představujeme jednotlivé členy výtvarné skupiny:

Současní členové skupiny:

Vedoucí skupiny

Michaela Blechová

tvoří zajímavé fotografie z cest, dokáže se kolem sebe dívat a zachytit neopakovatelný okamžik.

Podporující členka skupiny

Mgr. Blažena Prokešová

Jana Bílková

je citlivá pozorovatelka přírody a vyjadřuje to ve svých fotografiích a obrazech  ze svých četných cest po republice i v zahraničí.

Jana Bendová

nadějná začínající malířka, která je živoucím důkazem toho, že „začínat” se může v kterémkoli věku.

Karel Bartoš

bravurní kreslíř i malíř, jehož náměty tvoří krajina se všemi detaily, městská zákoutí, ale také zdařilé, velmi věrné portréty.

Václav Feuereisl

precizní kreslíř drobných žánrových obrázků ze zapomenutých plzeňských zákoutí, toulkách po okolí, ale také jemných ženských aktů.

Hanuš Fiala

fotografuje portréty, architekturu i přírodní detaily pro radost sobě a přátelům, náměty čerpá ze života v Austrálii, Africe a v Čechách, jakož i z různých cest po světě.

Hana Kajerová

bytová designérka a malířka s velkou fantazií. Ve svém atelieru se věnuje tvorbě  obrazů, pracuje ráda s olejovými i temperovými barvami. Měla již řadu samostatných výstav.

Vladislav Kapoun

věnuje se fotografii, pracuje s digitální fotografií a vytváří zajímavé efekty s přírodními motivy i motivy z ulic města.Je členem umělecké skupiny Sapristi.

Jan Mácha

věnuje se figurální kresbě, malbě a plastice. Svoji tvorbu často vystavuje v plzeňských galeriích. Je nadaným hudebníkem a inspiruje jej jazz a blues.

Václav Mazín

originální výtvarník, nadaný hudebník. Používá zajímavé náměty i techniky.

Vladimír Paleček

metalurg, pro kterého je práce s kovem velkým koníčkem.Tvoří velké i drobné interiérové plastiky a vystavuje doma i v cizině. Je členem UVU plzeňského kraje. Jeho tvorbu můžete sledovat zde.

Karel Pašek

je vůdčí osobností skupiny, tvoří a vystavuje nejdéle ze všech členů a předává jim své zkušenosti v kresbě i malbě. Má za sebou řadu samostatných výstav doma i v zahraničí, řadu ocenění, je členem mezinárodního sdružení FISAIC a členem UVU plzeňského kraje.

Blanka Strnadová

má ráda moderní umění, design a architekturu. Vytváří obrazy velkých formátů s originálními barevnými kombinacemi a náměty.

Anna Vaňková

věnuje se hlavně malbě na hedvábí, používá květinové motivy, její malby i kresby jsou charakteristické citlivostí a jemností.

Vystavují s námi:

Anna Halasová

známá malířka z šumavských Dešenic, vystavuje často i v cizině.

 

Jitka Nekolová

tvoří nádherné autorské šperky z drátků (technika wrapping) z mědi, ocele a stříbra v kombinaci s minerály a drahými kameny. Její práce je pro ní dobrodružstvím.

Ve skupině působili:

Mgr. Eva Kapounová

na její popud skupina v roce 2007 vznikla

Eva Melšová

Lubomír Hauer

Petr Kuželík

Milan Plocar

Ing. Arch. Václav Šmolík

MUDr. Vít Zloch

velký recesista, maluje naivní obrázky s prvky symbolismu, někdy i černého humoru.