TOTEMové adventní noviny letí k vám!

Další číslo TOTEMového občasníku TOTEMové noviny, tentokrát s adventním obsahem, je na cestě k vám, milí TOTEMoví klienti.

Stejně jako na jaře i teď jsme byli nuceni přerušit náš obvyklý program, což s sebou přineslo spoustu nepříjemností. Pro nás, pro vás, pro všechny. Především jsme se s vámi nemohli scházet, vy jste se nemohli věnovat aktivitám ve formě, na kterou jste zvyklí.

Jako na jaře i nyní děláme v TOTEMu vše pro to, abychom vám toto náročné období zpestřili, abychom udrželi krásné vztahy a vazby, které si společně tak dlouho budujeme.

TOTEMové noviny jsou jednou z cest, kterou vás chceme pozdravit, povzbudit, inspirovat k tvoření, motivovat k přemýšlení, vytáhnout vás ven. Moc doufáme, že se nám to i ve třetím čísle našeho občasníku podařilo.

Chceme tímto poděkovat všem, kteří se na tvorbě TOTEMových adventních novin podíleli, ať už texty, tiskem či grafickým zpracováním. Zvláštní dík patří Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně za finanční podporu. Dále děkujeme našim skvělým dobrovolníkům „pošťákům“, kteří věnují svoji energii a čas, aby se nejpozději do neděle 29.11. 2020 noviny dostaly přímo k vám, TOTEMovým klientům, kteří pravidelně navštěvujete některý z našich programů. Vy, kterým aktuální adventní číslo nedorazilo, se můžete podívat na online verzi, která je ke stažení, příp. nás kontaktujte telefonicky a my se pokusíme vám TOTEMové noviny dodat.

Ke stažení

Věříme, že s výtiskem TOTEMových adventních novin na vás dýchne příjemná předvánoční atmosféra a dostane se k vám notná dávka pozitivní TOTEMové energie. Moc se na vás těšíme.