Evropské dobrovolnictví jako součást TOTEMu

TOTEM jako hostitelská i vysílající organizace se věnujeme projektu ESC (European Solidarity Corps) již od roku 2001, kdy jsme získali akreditaci na Evropskou dobrovolnou službu – předchůdce ESC. Za tu dobu jsme již v Bolevci hostili 43 zahraničních dobrovolníků a také vyslali asi desítku českých dobrovolníků do zahraničí.

Projekt je financován Evropskou komisí a dobrovolníci mají z grantu hrazeno ubytování, stravné, jazykový kurz, sérii školení, cestovné na projekt a zpět a měsíčně kapesné. Každý rok hostíme dva dobrovolníky, pro které je projekt nezapomenutelnou životní zkušeností. Pracují především se seniory, ale i s dětmi či mládeží. Jsou součástí mezigeneračního dialogu, který v současnosti velmi chybí. Dobrovolníci mají možnost zorganizovat si svůj miniprojekt a přispět tak organizaci nějakou zajímavou aktivitou. Poslední dobrovolnice Emma s Beou si např. připravily sérii ekologických workshopů a diskuzi nad zajímavými zahraničními filmy. Dobrovolníci mají také možnost vyzkoušet si práci v jiné organizaci podle jejich zájmu. V minulosti to byl např. Domov pro seniory sv. Jiří, Gymnázium Luďka Pika nebo Waldorfská škola Plzeň.

Během roku v projektu poznají nejen českou kulturu, ale především sami sebe a získají sebedůvěru, na které mohou dále stavět svoje životní přání a vize. Někdy si dokonce Česko zamilují tak, že tu zůstávají a studují VŠ, pracují, nebo si zde najdou partnery a zakotví v Praze, či jiném větším městě. V převážné většině míváme německé a španělské dobrovolníky, ale snad nejzajímavější národností, kterou jsme hostili, byla dívka z Albánie, která si po projektu našla práci v Praze a momentálně žije v Liberci.

Od 1. 9. 2022 nám budou v TOTEMu pomáhat dvě nové dívky – Hannah z braniborského města Forst a Blau z katalánské Lleidy. Oslovila je především naše pestrá šíře nabízených aktivit a motivace poznat Českou republiku, její kulturu a také jazyk, který momentálně pilují při individuálních lekcích.

Pokud byste chtěli naše zahraniční dobrovolníky lépe poznat, můžete zhlédnout jejich blog, kam pravidelně přidávají své příspěvky, nebo některé z konverzačních videí v angličtině, němčině, nebo španělštině na TOTEMovém YouTube kanálu.