DOBROVOLNÍCI PODPORUJÍCÍ TOTEM

Dobrovolníci podporují tým pracovníků Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. v činnostech, které jsou důležité proto, abychom se mohli s klienty společně setkávat, tvořit, učit a bavit se: starají se o květiny, pomáhají v administrativě, pracují jako lektoři v pravidelných či jednorázových aktivitách, tlumočí při akcích, píší články o zajímavých akcích, fotí činnosti, akce a aktivity, pomáhají s propagací a se získáváním sponzorů, poskytují právní poradenství, vedou různé klubové aktivity…