Archiv projektů

Přehled ukončených projektů, které podpořily rozvoj organizace a nabídku aktivit pro klienty.

Projekt Grundtvig - Program celoživotního vzdělávání 2012 – 2014

Východisko projektu: Mezinárodní spolupráce dvou dobrovolnických organizací ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení (alespoň jedna z organizací musí být ze země, která je členem EU) doba trvání projektu jsou 2 roky během trvání projektu každá z organizací vyšle a…

Projekt Impuls 2010 – 2012

Partneři projektu: GmBH Kifas Waldmünchen Cílem projektu Impuls bylo přinést: Nové informace pro vedoucí klubu seniorů Výměnu know-how seniorských aktivit mezi českou a německou stranou Rozvinout dialog přesahující hranice Výstupem projektu: Posílené vedení seniorských klubů schopné pořádat své aktivity a nabídky…

Šance stáří 2009 - 2010

Východiskem projektu Šance stáří je stárnutí populace - nejcharakterističtější rys demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude v dalších letech nepochybně pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a v dalším období…

Příběhy plzeňských míst 2012 - Paměť Slovan

Projekt Příběhy plzeňských míst 2012, který TOTEM seniorům  nabídl, byl každý  rok tématicky vymezen hranicemi městského obvodu Plzeň 2- Slovany. Pátrali jsme v „ paměti Slovan“ - jak se tento plzeňský obvod utvářel, co je pro něj charakteristické. Řeč byla…