DOBROVOLNICKÝ KLUB KLÍČ

Dobrovolnický klub Klíč tvoří zejména dobrovolníci, mající zájem o dobrovolnickou činnost s dětským klientem v mentoringových projektech Pět P, KOMPAS®, DOUČOVÁNÍ  a KAMPa 15+.

Hlavním záměrem klubu je připravovat různé jednorázové akce zacílené na dětské klienty a průběžně připravovat dobrovolníka na práci s konkrétním dítětem, které potřebuje podporu. Po cca 2 – 3 měsících je s dobrovolníkem při supervizním setkání projednán jeho skutečný zájem o dobrovolnickou činnost v mentoringových programech, probíhá základní proškolení a zařazení do konkrétního programu ke konkrétnímu dítěti. Mnozí dobrovolníci i po vytvoření  dvojice  s dítětem zůstávají aktivně v Klíči a pomáhají  při různých příležitostech.

V rámci aktivit Klíče rovněž nabízíme podporu různým plzeňským i mimoplzeňským NNO formou pomoci při organizaci jejich akcí.

Jednorázové akce

V rámci Dobrovolnického klubu Klíč poskytujeme dobrovolnickou podporu jednorázovým akcím, které organizují různé NNO v regionu. Pravidelně podporujeme např. Občanské sdružení ProCit, z.s. -  Modrý běh, Krajský úřad Plzeňského kraje - Půlmaraton Plzeňského kraje, DOMOVINKA o.p.s. -…

Kalendář jednorázových dobrovolnických akcí