Změna v podmínkách dobrovolnické služby krizového centra

Všem dobrovolníkům zapojeným do pomoci seniorům bychom chtěli za TOTEM, z.s., za město Plzeň a za všech 1 336 podporovaných seniorů ze srdce poděkovat.

Přestože pomoc a podporu se všemi, kteří i nadále zůstávají aktivními dobrovolníky, budeme seniorům poskytovat i v dalším období, mění se nám zásadně jedna podmínka.

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
S ukončením stavu nouze, tedy od 18.5.2020 přestává platit jízda v MHD na Průkaz dobrovolníka zdarma.

Děkujeme městu Plzeň, Davidu Šloufovi a Michalovi Vozobulemu a Plzeňským městským dopravním podnikům za umožnění přepravy za dobrovolnickou pomocí zdarma po celé 2 měsíce, kdy byla potřeba nejintenzivnější.