Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky do našich projektů, do projektů našich spolupracujících organizací i pro podporu samotných organizací

Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník přináší do organizace, kam dochází „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem. Není potřeba žádných „supermanských“ vlastností a dovedností. Někdy stačí jen umět naslouchat a být tam, kde nás potřebují…

Dobrovolník je člověk, který…

…poslouchá, když nikdo jiný neslyší…
… se mnou jde na procházku, když nikdo nemá čas…
…přečte knihu, když moje oči už tak neslouží…
…učí se se mnou, když je mamka v práci…
…zalévá kytky, aby tu pro všechny bylo krásno…

Chcete podpořit dítě?

Zapojte se do našich mentoringových programů Pět P, KOMPAS®, DOUČOVÁN Í nebo do některé z našich spolupracujících organizací:

Chcete podpořit seniora nebo člověka s nějakým handicapem?

Zapojte se do našeho mentoringového programu KAMPa 15 + a LETOKRUHY nebo do některé z našich spolupracujících organizací:

Chcete podpořit organizaci?

Zapojte se do některé z našich TOTEMových poboček nebo do některé z našich spolupracujících organizací. Aktuální potřebu s vámi probere koordinátor dobrovolnictví.

Chcete podpořit jednorázovou akci?

Nepřehlédněte náš aktuální kalendář jednorázových akcí