Chci se stát dobrovolníkem

Kdo může být dobrovolníkem ?

Dobrovolníkem může být  každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu  vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolník přináší do zařízení, kam dochází „běžný vztah“, přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za PACIENTEM ani za KLIENTEM, ale za konkrétním člověkem.
dobrovolník nemůže být k přijímající organizaci v pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru

Dle Zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může být dobrovolníkem osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky.

 Co můžete jako dobrovolník dělat:

 • pomáhat s činností spojenou s provozem našeho dobrovolnického centra
 • navštěvovat nemocné nebo sociálně znevýhodněné  děti v přijímajících organizacích
 • navštěvovat seniory v nemocnici nebo v domovech pro seniory
 • pomáhat postiženým dětem a dospělým
 • navštěvovat nemocné v Hospicu
 • asistovat při volnočasových aktivitách dětí a mládež
 • zapojit se do dobrovolnických programů TOTEM, z.s –  Pět P, KOMPAS® a dobrovolnický klub Klíč.
 • Kromě přímé práce s klienty uvítají naše spolupracující organizace výpomoc i v dalších činnostech (např. administrativa, drobná údržba apod.)

Co vám dobrovolnictví přinese:

Jako dobrovolník můžete přinést radost nejenom  klientovi, za kterým budete docházet, ale podle zkušeností ostatních dobrovolníků, tato činnost přináší radost i jim, naplňuje je a umožňuje přehodnotit uspořádání jejich hodnot. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je mnoho. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, nové kontakty či nové dovednosti.

Proč udělat první krok přes TOTEM, z.s.?

 • dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení
 • je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně
 • je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám
 • má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti
 • má nárok na odbornou supervizi dle vlastní potřeby

A dále :

Naše dobrovolnické centrum vám může vystavit certifikát o vaší dobrovolnické činnosti, které můžete přiložit k přihlášce na Vysokou školu, nebo k žádosti o nové zaměstnání, čímž se odlišíte od ostatních uchazečů.

Každoročně připravujeme vzdělávací semináře a workshopy pro dobrovolníky, které rozvíjejí jejich vědomosti a dovednosti v oblastech použitelných i v dalším profesním a osobním životě

Jak se stát dobrovolníkem a co to obnáší? Na začátku musím chtít!

V případě, že uvažujete nad tím, že se stanete dobrovolníkem, zkuste si zodpovědět následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?

Odpověděli jste si otázky ANO… a chcete to zkusit?

Zaregistrujte se v naší dobrovolnické aplikaci KoDa  nebo se spojte s koordinátorkou dobrovolnictví:

Bc. Vlastimila Faiferlíková
tel.: 736 489 755, 377 260 425
e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz