Děti z Kompasu byly na pobytu v Kynžvartu

V termínu 31. 7. – 5.8. pobývaly děti z Kompasu v secesní hájovně blízko zámku Kynžvart. Osobnostně – rozvojový pobyt absolvovaly děti, které se spolu scházejí v průběhu školního roku, a propojily se při něm 2 skupinky, dohromady 12 dětí a tři dospělí. Tento pobyt mohl proběhnout i díky podpoře našich dárců – Nadačního fondu Albert, ÚMO 4 Plzeň Doubravka a Klubu přátel dětí DD. Za jejich podporu jim tímto děkujeme. 🙂

Přestože nám počasí příliš nepřálo a často pršelo, nadšení a radost z pobytu to nijak nezkazilo. Jedno odpoledne děti navštívily kynžvartský zámek, kde získaly přehled o životě v minulosti a zámecké etiketě pod vedením sympatického průvodce Filipa, poté si ještě zkusily psát pravým husím brkem a vyluštit staré písmo kurent. Prozkoumaly také zámecký park nebo lesní kapli či nedaleké lázeňské městečko Kynžvart. Při výletě do Mariánských Lázní děti ochutnaly teplé oplatky, prošly si historickou kolonádu a napily se z několika pramenů. Lázeňská atmosféra a jedinečné léčivé prameny byly pro ně zajímavým zážitkem.

V průběhu celého pobytu děti tvořily společný film, jehož příběh si samy vymyslely, napsaly scénář, rozdělily si role a pod taktovkou 15letého režiséra jej šikovná kameramanka také natáčela. To nejen rozvíjelo jejich kreativitu, ale také schopnost pracovat jako tým. Vyměřený čas na natočení celého příběhu nestačil, a tak se děti domluvily, že jej dotočí v průběhu školního roku.

Celý program provázela atmosféra sdílení a spolupráce mezi dětmi a pobyt se stal pro všechny nejenom zábavným dobrodružstvím, ale také příležitostí k osobnímu růstu a vytváření trvalých vzpomínek. Podle dětí však měl jednu velkou chybu – byl moc krátký. Proto příští rok, pokud to půjde, pojedeme opět do Kynžvartu, ale tentokrát na celý týden.