Kluby a dětské skupiny

V rámci mentoringových programů nabízíme prostor pro práci dětí v malých komunitních skupinách KOMPAS®, zacílených na rozvoj a posilování sociálních dovedností dětí a navázání zdravých vrstevnických vztahů. Po dobu minimálně čtyř až pěti měsíců se scházejí pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny skupinky šesti dětí a dvou dobrovolníků. Skupinky mají různorodý program, který probíhá buď v klubovně nebo mimo ni v různých zájmových místech (ZOO, bazén, hasičská zbrojnice apod.) V nabídce jsou také jednodenní výlety nebo možnost vícedenního pobytu zejména v letních měsících.