Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Posláním SAS pro rodiny s dětmi realizované TOTEM, z.s.je podpora rodin s dětmi v Plzeňském regionu, které se nacházejí v nepříznivých životních situacích. Služba pro rodiny s dětmi se snaží předcházet ohrožení vývoje dětí, napomáhat jim při řešení individuálně obtížných situací a maximálně zmírňovat rizika dopadu na rodinu.

Kolika lidem je sociálně aktivizační služba určena?

Kapacita služby je 30 rodin a dětí.

Kolik se za službu platí?

Služba je poskytována bezpoplatně.

Při poskytování SAS pro rodiny s dětmi respektujeme tyto zásady:

 • Ve středu zájmu SAS je vždy klient, jeho potřeby, zájmy a osobnostní rozvoj.
 • Na aktivitách SAS (či jiných následných aktivitách) se mohou spolupodílet proškolení a odborně metodicky vedení dobrovolníci – laici.
 • Respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Respektujeme Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Respektujeme Zákon o soc. právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Respektujeme individuální zvláštnosti osobnosti klienta a jeho svobodnou vůli.
 • Při jednání s klientem i při realizaci služby respektujeme práva člověka a zachováváme lidskou důstojnost.

Za účelem rozvoje a zkvalitnění služeb, které poskytujeme, spolupracujeme s partnerskými institucemi, které zajišťují:

 • péči o rodiny s dětmi v náročné životní situaci,
 • náhradní rodinnou péči,
 • doprovázení pěstounských rodin,
 • sociálně právní ochranu dětí,
 • vzdělávání a výchovu dětí,
 • preventivní volnočasové aktivity pro děti a mládež.

 

Cílová skupina

Cílová skupina Službu poskytujeme rodinám s dětmi z Plzeňského regionu, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Jedná se primárně o klienty a dětské klienty ve věku 6 -64 let: rodiny s dětmi ze sociálně slabého prostředí, zákonní zástupci dětí znevýhodnění…

Nabídka aktivit

TOTEM, z.s. zajišťuje tyto základní aktivity v rámci SAS pro rodiny s dětmi: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti   Konkrétně se jedná o…

Cíle služby

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je: Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb. Poskytnout konkrétní pomoc v náročné životní situaci, psychickou podporu klientů, pomoc s přijetím a zpracováním problémové situace. Nabídnout nové zážitky a podněty, podporovat osobnostně-sociální rozvoj klientů, rozvíjet…

Informace pro rodiny

Ocitli jste se v náročné situaci, kterou nedokážete sami vyřešit? Stále dokola narážíte na problémy, které se nelepší? Potřebujete více informací o námi nabízené službě?   Zeptejte se klíčových pracovníků nebo si s nimi domluvte schůzku: Helena Vernerová, DiS.  e-mail: rodiny@totemplzen.cz…

Loga podporovatelů

Děkujeme za podporu našim partnerům: