Dobrovolník/dobrovolnice pro mladou slečnu

Hledáme dobrovolníka, ideálně studenta/ku speciální pedagogiky, sociální práce nebo učitelství pro 1./2. stupeň, který by rád trávil volný čas s naší 14letou dívkou s částečně kompenzovanou vývojovou dysfázií. Úkolem je nejen povídání, hraní her a tvoření, ale také zdokonalování výslovnosti a opakování učiva z matematiky, chemie, fyziky a případně angličtiny. Aktivity probíhají v prostorách TOTEMu.

Máte-li zájem poskytnout podporu a zábavu, ozvěte se na e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz.