I TOTEMoví dobrovolníci jiskří KŘESADLO 2018

O čem to mluvím? Ve čtvrtek 31.10.2019 se mezi zdmi Kreativní zóny DEPO2015 sešly desítky dobrých duší. Lidí, kteří věnují část svého volného času druhým, a to při organizaci kroužků, nebo pomáhají s fungováním aktivit a organizací či tvoří díla pro podporu jiných. Proč se zde tedy sešli? Někdo z jejich blízkých, kolegů, kamarádů je nominoval na cenu Křesadlo. Křesadlo smybolizuje oheň a tato cena pro dobrovolníky odměňuje lidi, které oheň a teplo dávají lidem kolem sebe, aniž by za to pobírali honorář. Z TOTEMu obdržely ocenění a poděkování Marcela Tužilová a Miroslava Eberlová. Obě ženy vedou pravidelně kondiční cvičení pro své vrstevníky a díky nim se účastníci udržují fit a v dobré kondici i náladě. Moc si jejich práce a úsilí vážíme.

O dobrovolníky se TOTEM,z.s. stará nejen z hlediska administrativy a pojištění, ale mají možnost si vybrat a směřovat svou pomoc tam, kde jim to dává smysl, mohou pravidelně konzultovat s odborníky, setkávat se s jinými dobrovolníky při Dobrokavárně, využívat nabídky na různé kulturní akce, pravidelně je nominujeme na různá ocenění, lektoři mají pravidelná setkání atd.