Inspirujeme se ve Finsku

Na konci dubna skončila naše měsíční pracovní stáž v partnerské organizaci Settlemente Kompassi ve finském Kuopiu, na kterou nás vyslala Konsorcium dobrovolnických organizací Severozápad. Cílem stáže byla výměna zkušeností a dobré praxe v oblastech dobrovolnického zapojování, integrace emigrantů, sociální práce s lidmi se zatíženou minulostí.

 

My z TOTEMu jsme přinesli zkušenosti z mezigeneračního zapojování seniorů a dalších generací, z práce s dobrovolníky v krizových situacích a z budování komunitních center. Po třech týdnech stáže ředitelky organizace se přidaly 3 další kolegyně. Týdenní čas jsme využily na maximum, seznámily jsme se s organizací a jejími klienty, principy práce všech poboček. Vedly jsme výtvarný workshop pro děti a připravily akci Ochutnej Českou republiku, kde jsme představily nejdůležitější místa a informace o České republice, českou kuchyni a TOTEM, z.s. Zkušenosti budeme aplikovat do naší práce a sdílet s ostatními organizacemi Konsorcia.

 

Pracovní stáž byla jednou z aktivit projektu „Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad“ podpořeného programem Erasmus+, KA1, vzdělávání dospělých, na základě grantové smlouvy RADKA – Dobrovolnické centrum.