Našlapujeme opatrně, ještě nenastal čas otevřít TOTEM

Vážení klienti, přátelé TOTEMu.

Počínající advent přinesl zlepšení situace kolem nás, ale našlapovat musíme stále ještě opatrně. Proto TOTEM bude i opatrně zahajovat svůj obvyklý provoz.

Protože i situace kolem nás se zlepšuje pomalu a polehoučku, je třeba dělat uvážené kroky, abychom  se nevrátili zpět do časů horších. Proto jsme se i v TOTEMu rozhodli, že do konce roku 2020 nebudeme obnovovat provoz všech aktivit, tak jak je zvykem. Při plném provozu, otevření všech aktivit, to mimo jiné znamená velké shromažďování lidí, které by šlo proti všem epidemiologickým opatřením.

Protože ale vnímáme, že předvánoční čas může pro mnohé z vás být mnohem tíživější, chystáme příležitost k setkáním těch, kteří se již se svými přáteli potřebují potkat. Půjde o setkání v malých skupinkách a podrobnosti získáte od svého koordinátora v následujících dnech.

Během prosince bude i příležitost potkat se na venkovních akcích: při TOTEMovém hůlkování, na koloběžkách nebo u některého z TOTEMových stromečků. Podrobnosti se vždy dozvíte.

Kurzovné všech předplacených kurzů zůstává i nadále přerušené a v lednu 2021 budeme řešit jeho prodloužení, změnu, či zrušení a vracení poplatků za neuskutečněné hodiny, vše v souladu s aktuální situací.

I nadále sledujte všechny naše online programy na TOTEMovém YouTube kanálu, aktualizujeme pro vás Program na nouzový stav zde na webu, věříme, že k vám doputovaly TOTEMové adventní noviny, vydejte se na TOTEMové vycházky a nově se můžeme potkat virtuálně například při akci Pokec s… Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Kdykoli se na nás můžete obrátit o radu, pomoc, nebo i jen lidské popovídání, jsme vám k dispozici. Po domluvě termínu rádi i osobně.

Pokud se budete z jakéhokoli důvodu chtít vyhnout nakupování a dalším místům s větším počtem lidí, zavolejte si na naši linku krizové pomoci, naši dobrovolníci rádi nakoupí za vás, obstarají lékárnu, ale půjdou s vámi rádi i na procházku.

Za celý TOTEMový tým přejeme krásný advent, hlavně hodně zdraví a těšíme se na malá, ale přece jen setkání, na společné sdílení energií a zkušeností.