Návštěva Nadace Terezy Maxové v plzeňském KACPU

Třetím týdnem koordinujeme dobrovolnickou a humanitární pomoc v KACPU v Plzni. V pátek 18. 3 .2022 jsme naposledy podávali kávu, čaj a další občerstvení v Jagellonské ulici na OAMPu a všechny dobrovolnické síly jsme soustředili na „Prior“, jak říkají plzeňští pamětníci a kde jsou teď registrováni všichni váleční uprchlíci. Ve čtvrtek 17. 3. 2022 jsme měli nečekanou, o to milejší návštěvu paní ředitelky z Nadace Terezy Maxové Mgr. Terezie Sverdlinové a jejích kolegyň. Nadace už třetím rokem významně podporuje naše mentoringové programy.  Návštěvnice se zajímaly se o to, jak v Plzni funguje podpora matkám a dětem, které musely opustit své domovy kvůli válečné hrozbě. Vysoce hodnotily celou organizaci plzeňského KACPU, udržovaný pořádek i práci našich dobrovolníků. Prohlédly si dětský stan před KACPU, kde si hrají děti, když rodiče čekají ve frontě, kde matky mohou nakrmit své děti a kde se mohly v teple prospat, když byly delší fronty a čekalo se i přes noc. Zaujala je herna v prostorech, kde dochází ke všem potřebným legislativním úkonům, kde si mohou děti odpočinout a kde se také v mrazivých nocích s podporou dobrovolníků spávalo. Nevynechaly ani stany určené pro podávání teplé polévky, infostánek a další doprovodné zázemí.

Osobní návštěva a pochvala naší práce nás velmi potěšila a velmi si vážíme i finanční podpory, kterou se NTM rozhodla pro plynulý chod KACPU věnovat.