Od 1. 5. 2020 se TOTEM, z.s. stal Regionálním dobrovolnickým centrem pro Plzeňský kraj

Plzeň rozkvetla do jarní krásy, a jakoby se letos konečně zhluboka nadechla. Ulice ožívají a my se znovu můžeme vracet do míst, která máme rádi. Prožili jsme náročné měsíce. Máme za sebou dny, kdy radost z pomoci střídalo vyčerpání a únava. Byly to ale současně dny, ve kterých jsme každý z nás, kteří svůj um a čas naplňujeme prací s dobrovolníky, prožívali zadostiučinění a radost, neboť právě v mimořádných a neočekávaných situacích je úloha nezištné pomoci a spolupráce nezastupitelná.

Plzeňské Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. již dvě desítky let šíří myšlenku dobrovolné pomoci v plzeňském regionu. Aktivně vyhledáváme zajímavé možnosti uplatnění dobrovolníků. V kooperaci s našimi partnery z rozmanitých oblastí veřejného života i z tržního sektoru koncipujeme a realizujeme inovátorské dobrovolnické projekty.

I proto jsme neváhali a přihlásili se do výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky na podzim loňského roku. Naším cílem bylo samozřejmě uspět a získat tak možnost aktivně se podílet na zajištění a realizaci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“.

Hlavním cílem projektu je „vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně“.

A tak bychom vám rádi představili:

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje,
provozované TOTEM, z.s.

Jsme hrdí, že jsme se stali jedním z deseti regionálních dobrovolnických center, která od 1. května 2020 působí v celkem deseti krajích České republiky. Všechna zřizuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR, v rámci shora uvedeného projektu. Fungujeme jako informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Aktivity, které plánujeme, přispějí ke zlepšení koordinace poptávky i nabídky, tedy zajistí dostatečné informace o tom, kdo pomoc dobrovolníků potřebuje a kdo ji naopak nabízí.

Co Vám můžeme nabídnout, jaké benefity Vaší organizaci nebo obci přinese naše spolupráce?

  1. V nejbližších týdnech zprovozníme vlastní webové stránky Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, kde budou dostupné aktuální informace o dobrovolnictví v našem kraji i v celé České republice. Využijte tento prostor pro Vaši online prezentaci, rádi uveřejníme vizitku Vaší organizace včetně kontaktů, pozvánky na Vaše budoucí akce i články o aktivitách, které jste již zrealizovali. Pošlete nám zajímavý příběh Vašich dobrovolníků všech věkových kategorií, po zveřejnění se jistě stane inspirací pro ostatní. Podělte se s námi o fotografie mapující činnost Vašich dobrovolníků a naplníme společně obrazovou galerii. O Vašich aktivitách se díky webu našeho centra dozvědí zájemci a příznivci dobrovolnictví nejen v Plzeňském kraji, ale díky sdílení také v dalších deseti krajích republiky. Buďte inspirací pro ostatní, a přijďte se na náš web od ostatních inspirovat!
  2. Na našich webových stránkách postupně vybudujeme nejen databázi spolupracujících organizací, ale prezentovat budeme také zájemce o dobrovolnickou činnost (v rozsahu, který oni sami určí). Budete je tedy moci buďto sami přímo oslovit nebo se propojíte naším prostřednictvím. Vy najdete toho pravého dobrovolníka, a zájemce o dobrovolnictví se díky Vaší organizaci uplatní přesně v tom oboru, ve kterém si přeje pomáhat!
  3. Poskytneme Vám pomoc a radu, mentoringovou podporu při přípravě nových dobrovolnických projektů. Zajistíme pro Vás supervizi i metodické vedení. Ve vybraných pracovních dnech Vám bude k dispozici naše telefonická poradna. Ale ptát se nás budete moci samozřejmě i prostřednictvím emailu, kdykoliv, odpověď zašleme obratem. Chtěli byste poznat TOTEM zblízka? Přijeďte na stáž, jste vítáni!
  4. Těšíme se, že Vás poznáme osobně. V každém ročním období, čtyřikrát za rok, uspořádáme „Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji“. Nabídneme Vám a Vašim dobrovolníkům, a všem ostatním zájemcům o dobrovolnictví z řad široké veřejnosti, prostor pro setkání, představení se navzájem. Načerpáte inspiraci z prezentovaných příkladů dobré praxe dobrovolnictví v našem kraji. Seznámíme Vás s novinkami v oblasti legislativy týkající se dobrovolnictví. Věříme, že se aktivně zapojíte a přispějete fotografiemi z aktivit Vaší organizace tak, aby výstava, která bude akci doprovázet, byla co nejbarvitější.
  5.  podobném duchu se ponesou i dvoudenní „Dny dobrovolnictví“, odborná konference, burza filantropie a dobrovolnictví, jejíž program bude cílit nejen na spolupracující organizace a zájemce o dobrovolnictví, ale také na zástupce municipalit, veřejnosti, médií apod.

Jak je patrné, naším záměrem je být Vám všestranným partnerem, pomocnou rukou i průvodcem světem dobrovolnictví. Uvedený výčet není zdaleka vyčerpávající, například bezplatné, avšak mimořádně kvalitní vzdělávací akce, které pro Vaše koordinátory dobrovolníků, či pro samotné dobrovolníky připravujeme, ty Vám musíme představit osobně.

Zajímá vás cokoli o dobrovolnictví? Kontaktujte nás:

faiferlikova@totemplzen.cz        736 489 755
jandová@totemplzen.cz               602 388 722