Odborná konference Jak chutná DOBROvolnictví v Plzeňském kraji přinesla spoustu informací a zážitků

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji pomyslně “zahájila” konference „Jak chutná DOBROvolnictví“ v pátek 18. března 2022 v čase od 10 do 14:30 hodin. Konference byla živě přenášena z prostor DEPO2015, kde probíhala prezenčně. Záznam konference je k dispozici na platformě YouTube na kanálu TOTEM PLZEŇ, živý přenos byl k dispozici také na Facebooku a webových stránkách Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského krajeTOTEM, z.s.

Na místě, v prostoru nazvaném Klempírna, v DEPO2015, úvodními slovy program otevřeli hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, primátor města. Plzně Pavel Šindelář, Eliška Bartáková, náměstkyně primátora města Plzně mj. pro oblast sociálních věcí, Martin Záhoř, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí. Videozdravice k účastníkům konference pronesli ministr vnitra pan Vít Rakušan a ministr kultury Martin Baxa.

Ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, Michal Barbořík ve svém příspěvku představil Projekt Rozvoj dobrovolnictví v ČR, v jehož rámci probíhají také Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji.

O firemním dobrovolnictví jako o integrální součásti CSR (Corporate Social Responsibility), společenské odpovědnosti firem, poutavě hovořila Zuzana Trejdlová, ředitelka Agentury západní Čechy Kooperativa pojišťovny, a. s.

Jak funguje a rozvíjí se síť dobrovolnických organizací a dobrovolníků v Plzeňském kraji přiblížila vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje TOTEM Vlasta Faiferlíková.

Národní asociaci dobrovolnictví představila její předsedkyně Lenka Vonka Černá. Jak konkrétně se regionální dobrovolnická centra v celé České republice, včetně toho v Plzeňském kraji, zapojila do pomoci ukrajinským občanům prchajícím před válečnými hrůzami do České republiky popsala účastníkům konference Stanislava Hamáková z Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj.

Robert Zauer z teplického spolku Spolu proti samotě připomněl, že financování dobrovolnictví má stále svá úskalí.

Vlastní cestu k dobrovolnictví přiblížila místostarostka městského obvodu Plzeň 1 a aktivní dobrovolnice Ilona Jehličková.

Dopolední část programu uzavřel simultánně tlumočený příspěvek koordinátorky dobrovolníků Varshy Shurpali, která se připojila on-line z finského města Kuopio, kde působí v organizaci Kompassi, jejímž hlavním cílem je efektivně integrovat migranty do života finské společnosti a tím ji obohatit, a povídala o tom, jak se na této integraci aktivně podílejí dobrovolníci.

Odpolední program konference Jak chutná DOBROvolnictví byl inspirován projektem Pecha Kucha. Jedenáct organizací z celého Plzeňského kraje prezentovalo tímto neobvyklým způsobem svoje dobrovolnické projekty. Každý prezentující dostal 5 minut a 5 snímků na představení organizace, v rámci níž dobrovolníci pomáhají. Úkolu se s lehkostí a vtipem zhostili Lada Brožová z Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany, Lucie Boubelová ze spolku Vochomůrky z Vochova v okrese Plzeň-sever, Martin Košťál z platformy Trash Hero Plzeň, Tomáš Kopáček z Vodních záchranářů ČČK Plzeň, Anna-Marie Vinšová z Klubu strážných andelů z DEPO2015 v Plzni, Vendula Machová ze spolku SmeTu z Tachova, Zuzanna Pousková z Poradny pro pozůstalé spolku Plzeňská zastávka, Vlasta Faiferlíková z plzeňského spolku TOTEM, z.s., Lucie Vavrušková z Fakultní nemocnice Plzeň, Jana Uhlířová ze Střední průmyslové školy dopravní v Plzni a Barbora Vlnová ze spolku Plzeňská krajská rada dětí a mládeže. Přednášející prezentovali různé typy dobrovolnické služby – dobrovolnictví ve zdravotnictví, dobrovolnictví v sociální oblasti, dobrovolnictví v ochraně životního prostředí, dobrovolnictví v krizových situacích a při pomoci potřebným, dobrovolnictví při poskytování laické první pomoci a při záchraně života, dobrovolnictví v komunitách obcí a měst, dobrovolnictví v kultuře.

Obsah jednotlivých Pecha Kucha přednášek zaznamenávala výtvarnice Zuzana Slavíková na papírové panely.

V závěru konference proběhla diskuse přednášejících a přítomných účastníků a program byl ve 14:30 hodin zakončen.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělé příspěvky, dobrovolnicím tlumočnicím z angličtiny, studentkám Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Studiu zamlklých mužů a Petře Krákorové jmenovitě, za technické zajištění streamu a záznam z konference.