Partnerství a spolupráce s FF ZČU

Několik let trvající spolupráce studentů i pedagogů Filozofické fakulty ZČU s naší organizací dospěla do nové fáze. Ředitelka TOTEM, z.s. Vlasta Faiferlíková byla 17. 7. 2020 děkanem Davidem Šancem jmenována do Rady partnerů FF ZČU.

Rada partnerů jako poradní orgán se zabývá připomínkami ke kvalitě a náplni profesně zaměřených studijních programů, reflexí profilů absolventů fakulty, podněty pro aplikovaný výzkum či zpětnou vazbou k strategickému plánování fakulty. Jmenování navazuje také na nedávný podpis Memoranda o spolupráci mezi TOTEM, z.s. a FF ZČU, které mimo jiné umožní studentům relevantních oborů realizovat v naší organizaci odborné praxe či dlouhodobější projektové stáže.

Statut Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, který TOTEM, z.s. letos v květnu získal, navíc otevírá nové možnosti také studentům fakulty z jiných obcí a měst v kraji. Kromě možností dobrovolnického zapojení v mnohých oblastech a projektech v obecně prospěšných partnerských organizacích s působností v regionu, bude možné využívat k zvyšování kompetentnosti v osobním i pracovním životě i praxe a stáže studentů  z oborů jako jsou humanistika, filozofie, sociologie či nově akreditovaná sociální práce a dalších.

Těšíme se na novou etapu spolupráce a věříme, že bude pro obě strany i celý region přínosem.