centrum: bolevec
skupina (prog. linie): dobrovolnictvi

Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje

Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje 2019 proběhly 14. 5. 2019 už počtvrté. Každý rok v květnu se v TOTEMu, který akci organizuje pro Krajskou radu seniorů, scházejí senioři z celého kraje, aby společně sportovali a aby se také potkali a sdíleli, co všechno se u nich doma na seniorském hřišti děje… Nebývá toho málo, a tak i prostor na popovídání je vítán.

Letos v 10 disciplínách bojovalo 13 pětičlenných týmů, měřilo a rozhodovalo 16 rozhodčích. Prostory pro seniorské zápolení a část rozhodčích poskytl HCB Plzeň Košutka, hlavním rozhodčím se stal předseda HCB pan Josef Kadaně. Odpolední vyhodnocení zpestřily svým vystoupením Berušky z 15.ZŠ v Plzni a TOTEMové tanečnice Adeto. Poděkování patří za skvěle odvedenou práci nejen TOTEMovým dobrovolníkům, celodenní akci  podpořili  již druhým rokem studenti a studentky 1. ročníku Církevní ZŠ a SŠ Plzeň.

Přestože každá disciplína i kategorie měly svého vítěze, vyhráli jsme nakonec všichni… Společný čas, který byl radostný, a všichni jsme si ho náležitě užili. Hry se konaly pod záštitou pana Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje, Mgr. Martina Baxy, primátora města Plzně a Ing. Heleny Řežábové, starostky MO Plzeň 1.