Divadelní hry

Divadelní představení Pár řádek z dopisů

Představení Pár řádek z dopisů mělo premiéru 29.9. 2011.

Představení se v nejširším pojetí týká mezilidské komunikace – vývoje a proměn. Konkrétním tématem představení je význam dopisů a dopisové korespondence v životě člověka. Nabízí se zamyšlení nad mírou komunikace v osobních vztazích, přínos nebo negativní vlivy elektronické komunikace, význam vzpomínkových materiálů, předmětů darovaných nebo uchovaných. Jak může ovlivnit jediná zpráva život člověka apod.

Jedná se o představení autorské, tedy na tvorbě textových materiálů ke scénáři představení jsme se velkou měrou podíleli my, účinkující. Texty ve velké části pramení z vlastní zkušenosti, zážitků a vzpomínek.

Příprava představení má v případě autorského divadla velký význam pro jeho tvůrce (účinkující). Účinkující spolu s lektorem nejprve hledají téma, které je pro ně osobně důležité a zajímavé a které má divákovi co nabídnout. Po výběru tématu následuje společné( lektor i účinkující) zpracování v různých formách. V případě této formy divadelní práce se všichni stávají – herci, trochu režiséry, trochu dramaturgy, scénáristy, scénografy. Ve fázi přípravy se otevírá diskuze, prostor pro sdílení názorů, zkušeností, vzpomínek, hledání formy zpracování. Po společném zhlédnutí divadelního představení (červen 2010) a po absolvování zážitkového programu „Příběhy plzeňských míst“ (11.4.2011 ) v prostorách „ Moving Station“ – bývalé nádražní budovy na Jižním předměstí v Plzni, jsme se rozhodli představení uskutečnit právě v těchto prostorech.

Dramaturgie představení: Mgr. Barbora Šťastná

Divadelní představení ŽENY

Představení ŽENY mělo premiéru 12.12.2012 v TOTEMu

Představení pracuje s životními osudy 4 zajímavých žen, které žily v časovém rozmezí od 15. století do 20. století: Perchty z Rožmberka, Emmy Destinnové, Mileny Jesenské a Kamily Schönfeldové-Zemanové. Život všech těchto žen se odehrával na pozadí významných událostí, které ovlivnily historii českých zemí, a život každé z nich nabízí mnoho zajímavých témat k úvaze – postavení ženy v průběhu času, role vzdělání v životě ženy, co přináší světový úspěch, tíha rozhodnutí, otázka víry, pomoci druhým, národní a vlastenecké otázky a další.

Dramaturgie představení: Mgr. Barbora Šťastná

Divadelní představení U kávy v oblacích (aneb s rybou na talíři)

Divadelní představení U kávy v oblacích (aneb s rybou na talíři) mělo premiéru v květnu 2016 v TOTEMu.

Další autorskou hrou je „U kávy v oblacích“, kde si aktérky vyzkoušely proměnit se v muže- a to ne jen tak ledajaké. V nebesské kavárně se totiž postupně setkají Jiří Orten (v podání Jany Hončíkové), Josef Hora (Marta Nováková) a Josef Kainar (Marie Maková). Tito čeští básníci se sice za svého pozemského života setkali, nebo o sobě dozajista věděli, avšak až na onom světě zjišťují, jak moc se jejich životní poutě liší. Dokáží u jednoho stolu posedět nešťastný Orten, prací a nemocemi zničený Hora a flegmatický Kainar? Dokáží nalézt společnou řeč nejen skrze svoji tvorbu, nebo se jejich životy natolik liší, že jejich konverzace nebude možná? Hra popisuje nejen životy tří významných českých autorů, ale divákovi přibližuje rovněž jejich tvorbu, neboť v představení jsou použity známé i méně známé verše básníků.

Dramaturgie představení: Mgr. Klára Singerová

Obnovené představení Pár řádek z dopisů v roce 2017

Divadelní představení Pár řádek z dopisů mělo premiéru v květnu 2017 v TOTEMu.

V roce 2017 jsme znovu na světlo „vytáhly“ svou úplně první divadelní hru „Pár řádek z dopisů“, která vede diváky k zamyšlení, jakou roli hraje či hrála korespondence v jejich životech. Celá hra je koláží pěti příběhů, které se doopravdy staly.

Příběh „Staré dopisy“ je nejstarším příběhem celé hry, odehrává se na počátku 20. století a poukazuje na smutnou událost nuceného odloučení.  Další příběh „Ježišek“ vrátí diváka do dětských let, kdy jako malé dítě s napětím očekával, zda-li pod stromečkem objeví to, co si přál v dopise Ježíškovi. „Zamilovaná“ je příběhem odehrávajícím se na pozadí 60. let a divák skrze něj jistě rád zavzpomíná na svoji první velikou lásku. Nejdojemnějším příběhem je příběh „Láska?“, který ani letos ani před mnoha lety nevznikal lehce a který nás přivádí na myšlenku, kam až je člověk ochoten zajít v pocitech viny a kdy konečně dojde k odpuštění sobě samému. Závěrečný příběh „SMS“ je již z dnešní doby a poukáže divákovi kladné, ale i stinné stránky vymoženosti textových zpráv a mobilních hovorů.

Dramaturgie představení: Mgr. Klára Singerová

Scénické čtení Co vy na to?

Scénické čtení Co vy na to? mělo premiéru  8.11. 2018 v TOTEMu.

Na jednom jevišti v Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. se tentokrát oproti letům předešlým sešli jak ženy, tak muži. A kde se vzali muži v našem ryze ženském souboru? Pro divadelní formát scénického čtení si členky souboru tentokrát vypůjčili dva muže, hudební duo, které v souladu s názvem divadelního souboru pojmenovaly Laser Boys. Jako téma si tentokrát soubor zvolil ženský pohled na svět, pohled na svět mužů a život s nimi. Přestavení je složené z několika prozaických i básnických textů či minutových rozhlasových her, které nás vedou k zamyšlení … Co s přistiženým manželem? Jak velká má být manželská poste? Ale i jak je člověku po rozchodu s partnerem. Vážná i humorná témata hudebníci proložili krásnými písničkami, takže v sále zněly songy jako Hledám děvče na neděli,  Čas rozchodů nebo Až se k nám právo vrátí.

Dramaturgie představení: Mgr. Renata Vordová