Historie

Kde se vzaly Světlonoš(ž)ky…

V rámci Akademie třetího věku jsme od září 2009 nabízeli obor „vlastní cesta k divadlu“. Z tohoto oboru vzešla skupina 5 dam, které měly zájem dramaticky tvořit, věnovat se vlastnímu rozvoji, objevovat nové věci, zážitky, divadelní svět a samy sebe.

Od listopadu 2010 jsme se začaly scházet pravidelně a začaly jsme připravovat divadelní představení. Celý podzim 2010 jsme pracovaly s tématem dopisové korespondence a kladly jsme si různé otázky – jaký význam má v životě člověka dnes, jak tomu bylo dříve, vzpomínaly jsme, psaly jsme texty a společně jsme vytvářely scénář.

Představení jsme nazvaly Pár řádek z dopisů a na jeho počest (ti, co zhlédli, pochopí) jsme si začaly říkat Světlonoš(ž)ky.

V únoru 2012 se obměnilo složení naší skupiny a začaly jsme pracovat na představení novém. Inspirací nám byla kniha dopisů významných osobností napříč časem. Začaly jsme skládat mozaiku životů 4 žen: Perchty z Rožmberka, Kamily Schönfeldové-Zemanové, Emmy Destinnové a Mileny Jesenské.

Představení Ženy mělo premiéru v prosinci 2012 v TOTEMu.

Koncem roku 2014 jsme již se skupinou hledaly nové lektorské vedení. To jsme si určily jako prioritu, aby dámy získaly třeba i profesionální divadelnickou podporu pro tvorbu nové hry a pro jejich efektivnější růst a další rozvoj jejich dramatických zkušeností.

Během roku 2015 se to podařilo a právě díky bohatým kontaktům nového lektorského vedení se herečky pustily i do dalších formy zpracování svých nápadů, a to videoupoutávky na nové představení.

V roce 2016 jsme se hned po Novém roce konečně vrhly na zkoušení naší nové autorské divadelní hry U kávy v oblacích, na jejímž textu jsme pracovaly skoro celý rok 2015 a premiéru měla v květnu 2016. Ukázku z našeho nového vystoupení jsme před tím předvedly v polovině března na Festivalu Světla na Roudné. Ani po premiéře jsme si neoddechly, neboť jsme již 4 dny poté účinkovaly v rámci festivalu Plzeňské dvorky. Následující měsíc jsme se účastnily komorního festivalu Vítání léta v Červeném Poříčí, kde jsme v zámecké kapli vystoupily s „našimi“ Básníky, vystupovaly jsme na arkádách vimperského zámku, na zámku v Chudenicích,  ve Vimperské knihovně či v Plzni ve Skvrňanech. V listopadu 2016 jsme také na dvoudenním soustředění v Prachaticích zkompletovaly poznámky k naší první hře Pár řádek z dopisů, kterou bychom v roce 2017 rády oživily.

V roce 2017 členky souboru hrály stávající divadelní představení „Ženy“ a „U kávy v oblacích aneb s rybou na talíři“ a zároveň pracovaly na nových představeních – „Pár řádek z dopisů“ a na představení se slovenským partnerem.

Hranice osobního komfortu a zároveň s tím i hranice České Republiky překročila tato divadelní skupina žen ve věku 60 – 70 let letos na jaře, když se pustily do naprosto netradiční spolupráce s mladým divadelním souborem Divadlo P.A. ze slovenských Košic. Naprosto nová zkušenost to byla i z důvodu, že společná divadelní hra vznikala na jaře „na dálku – korespondenční cestou“, pak proběhlo jedno čtyřdenní soustředění, kdy členové slovenské divadelní skupiny přijeli do Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. Během této krátké doby bylo nutné vymyslet kostru příběhu, jednotlivé dialogy a základní choreografii.  Na přelomu května a června 2017 následovala cesta Světlonoš(ž)ek na Slovensko. Během týdne, který v Košicích strávily, na ně čekalo plno práce – bylo nutné natočit zvuk k myšlenkovým pochodům, naučit se choreografii, pospojovat jednotlivé výstupy reálného a reklamního světa. Výsledkem společné československé spolupráce bylo uvedení téměř půlhodinového vystoupení „V Meste“ v rámci  festivalu USE THE C!ty.

Hru „V Meste“ představily Světlonoš(ž)ky v polovině října českému divákovi v prostorách Moving Station a to v rámci Třetího festivalu. Slovenská strana se bohužel nemohla účastnit, představení bylo tedy nutné uzpůsobit dané situaci. Vzniklo tak vystoupení propojené výstupy z reálného světa (v zastoupení Světlonoš(ž)ek) a videoprojekce světa reklam (natočeno předem Divadlem P.A.).

Do sezóny 2018 divadelní klub Světlonoš(ž)ky vstoupil s novou vlnou energie, novými nápady a s chutí překonávat nové výzvy. Divadelní klub se obohatil o 2 členky a s novou režisérkou Renatou Vordovou se společně ženy seniorky pustily do práce. Během roku pracovaly na formátu scénického čtení a ve spolupráci s duem Laser Boys vzniklo krásné literárně hudební představení „Co vy na to?“.

V roce 2019 divadelnice reprízovaly program scénického čtení a opět hledaly někoho, kdo by se členkám souboru věnoval. Formou jednorázových konzultací získávaly možnost rozvíjet své cesty k divadlu.