Třetí týden krizového centra za námi…

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ  VŠEM, KTEŘÍ V TOM BYLI S NÁMI!

Kampaň „Rouška pro každého Plzeňáka“ opravdu zaměstnala celý TOTEMový tým včetně dobrovolníků. Mezistav k 1. dubnu 2020:

  • Máme zasmluvněných, proškolených a pojištěných 159 dobrovolníků a dalších 130 záložníků.
  • Nejvíce poptávek byly nákupy a lékárny – více než 280 pochůzek na základě poptávky přes call centrum.
  • V rámci první pochůzky se někteří dobrovolníci napárovali na „své“ 2 – 3 seniory a po celou dobu krize naplňují všechny potřeby, které senioři mají – 26 dobrovolníků.
  • V rámci programu „Přítel na telefonu“ – máme připraveno a proškoleno 39 dobrovolníků a napárováno 9 dvojic.
  • Máme vytvořené tzv. dobrovolnické týmy, které naplňují potřeby seniorů v domech sociálního bydlení.

 

Program Roušky:

  • Zapojeno cca 68 švadlen – dobrovolnic, z toho opakovaně pravidelně šije a dodává 50 švadlen.
  • Rozdáno 3 190 roušek – z toho:

– 795 roušek pro seniory do domácností na základě žádosti přes call centrum a do domů sociálního bydlení,

 

– cca 400 dostali dobrovolníci pro svoji ochranu ve startovacím balíčku a pro nechráněné seniory, kterým donesou nákup,

 

– více než 1000 roušek rozdali dobrovolníci v čase 8:00 – 10:00 před obchodními centry seniorům, kteří měli improvizovanou ochranu,

 

– cca 100 roušek rozdáno do různých institucí – FN, Ledovec, PONTON, POINT 14, lékařům, sestřičkám v soukromé praxi, lidem bez domova, Vozíčkářům Plzeňska, Domov sv. Aloise a dalším, kteří nějakým způsobem vyjádřili potřebu.

 

  • Roušky jsme vzorně používali i my zaměstnanci a pohotovostně jsme je rozdávali i v terénu, když bylo zřejmé že někdo nemá možnost či jiný zdroj chránit sebe a své okolí.