Historie

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. realizuje své programy od roku 1999…

Rok 2023

Důležité události: Rok 2023 byl po dlouhé době rokem, kdy jsme mohli naplno věnovat všem našim dlouhodobým programům na všech třech pobočkách. Programy na pobočkách TOTEM Nová Hospoda a TOTEM Doubravka jsme začali realizovat v režimu veřejné zakázky města Plzně. V květnu…

Rok 2022

Důležité události: Zásadní událostí roku 2022 bylo propuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Opět jsme přijali výzvu společnosti a pomáhali řešit aktuální uprchlickou krizi. Na situaci jsme jako jedni z prvních zareagovali masivní dobrovolnickou pomocí, koordinací lidí, materiálu, podpory. To vše probíhalo…

Rok 2021

Důležité události: Rok 2021 se nesl v duchu pokračujících omezení setkávání se díky episdemii COVID-19 , ale přinesl i nové výzvy pro TOTEM. Největší událostí roku 2021 bylo otevření nových prostor na adrese Prostřední 48. Tak i pobočka na Nové Hospodě…

Rok 2020

Důležité události: Na jaře v roce 2020 se vlivem pandemie COVID-19 změnil všední život všem a změnil se života běh i TOTEMu. Otevřeli jsme Krizové centrum dobrovolnické podpory COVID-19 - stali jsme se centrem pro dobrovolnickou pomoc nejen seniorům (vybudování…

Rok 1999 - 2006

Důležité události: založení OS Totem zahájen projekt vysílání dobrovolníků do neziskových organizací otevření nových bezbariérových prostor Totem – Denní vzdělávací centrum seniorů včetně vybavení bezdrátové PC učebny, zřízení klubovny a nákupu osobního vozu pro potřeby centra navázána konkrétní partnerská spolupráce…

Rok 2007

Důležité události: realizace mezinárodního diskusního semináře Životní styl seniorů ve městech realizace putovní zahraniční výstavy seniorských výtvarných prací „Salon seniorů“ zahájení projektu „Můžeš, … když chceš!” pro děti z DD podpořeného z Nadačního fondu T. Maxové založení Dobrovolnického klubu Klíč zpracování záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi Získané registrace: Registrace poskytovatele sociálních…

Rok 2008

Důležité události: Navázání aktivní spolupráce s OSS MmP při přípravě realizace záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi, vytipování a nutné kroky k získání vhodného objektu k realizaci projektu mezigeneračního multifunkčního centra, Aktivní účast na semináři Seniorliving v Hradci Králové, další spolupráce se…

Rok 2009

Důležité události: od města Plzeň získán darem nový objekt pro záměr Totem – Dům napříč generacemi první aktivity v nových prostorách – nultý semestr Akademie třetího věku úspěšná žádost v ROP NUTS II Jihozápad přípravné kroky k rekonstrukci a přístavbě objektu navázání spolupráce s německou organizací Kifas, GmbH a rozvoj…

Rok 2010

Důležité události: zahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul. zastavení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul. přehodnocení 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad realizace aktivit v náhradních prostorech Karlovarská ul, a ul. U Jam profesionalizace a rozvoj pracovního týmu úspěšná inspekce kvality sociálních služeb (SAS pro seniory a…

Rok 2011

Důležité události: změna stanov sdružení změna vizuální identity sdružení znovuzahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské realizace výstavy Člověk – čas – proměny v Máshauzu plzeňské radnice spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací při přípravě a realizaci Křesadla – ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraji příprava Průvodu dobrovolníků Plzeňského…

Rok 2012

Důležité události: dokončení rekonstrukce nového mezigeneračního multifunkčního centra kolaudace budovy přestěhování všech 4 dosavadních pracovišť, ve kterých jsme realizovali všechny aktivity za velké podpory dobrovolníků, klientů, přátel a blízkých jsme zabydleli a připravili prostory 17.9. 2012 jsme slavnostně otevřeli novou budovu TOTEM…

Rok 2013

Důležité události: zahájení plného provozu v nových prostorách skokový nárůst dobrovolníků, seniorů i činností rozvoj spolupráce s plzeňskými i mimoplzeňskými organizacemi navázaná spolupráce s hotelem Ibis spolupráce s organizací Dachwerband Schlierbach ve Švýcarsku rozvoj lektorského dobrovolnického týmu pracujícího přímo pro TOTEM…

Rok 2014

Důležité události: jmenování TOTEM – RDC zástupcem do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pro období 2014-2017 získání ocenění za aplikaci Age managementu v projektu TOTEM – Dům napříč generacemi v rámci předávání Národní ceny kvality ČR členství ve výboru Asociace…

Rok 2015

Důležité události: změna statutu a názvu organizace na Mezigenerační a dobrovolnické centrum, TOTEM, z.s., proběhl úspěšný procesní a finanční audit finanční podpora z Nadace „Pomozte dětem“ na slavnostním ukončení TOTEMového roku jako host klienty pozdravil Jan Hřebejk vydaní prvního dílu…

Rok 2016

Důležité události: hudební soubor Jamáček oslavil 10 let svého fungování podařilo se vydat knihu prací, které vznikly při lekcích Trénování paměti nově jsme do programu zařadili pravidelná Taneční odpoledne se Seniorkapelou službu pro seniory jsme obohatili i Pohybový a Čtenářský…

Rok 2017

Důležité události: po celý rok seniorky z klubu Rukodělných prací tvořily komponenty na výstavu Kořeny pro Západočeské muzeum uspořádali jsme pátý ročník Třetího festivalu – Setkání aktivních seniorů seniorky z divadelního klubu Světlonoš(ž)ky obnovily své úplně první představení „Pár řádek z dopisů“ a…

Rok 2018

Důležité události: zahájili jsme oslavy dvacetiletého výročí organizace činnost zahájily dvě nové pobočky TOTEM Doubravka a TOTEM Nová Hospoda vystavěli jsme novou strukturu počítačových kurzů a otevřeli jsme kurzy práce s chytrými telefony divadelní klub Světlonoš(ž)ky proměnil své složení a ženy…

Rok 2019

Realizované projekty a programy: TOTEM pro seniory Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Akademie třetího věku JEDEME DÁL – projekt realizovaný pro MO Plzeň 1 Třetí festival – Setkání aktivních seniorů TOTEM pro dobrovolníky Management dobrovolnictví…