Veřejná sbírka

Do veřejné sbírky můžete přispět jako anonymní dárci formou daru do sbírkové pokladničky, která je přístupná v naší organizaci nebo na akcích pro veřejnost. A můžete přispět také zasláním darované částky na sbírkový účet číslo: 6002076399/0800.

Výtěžek ze sbírky použijeme na podporu aktivit neziskové oorganizace TOTEM, z.s. zacílených na práci se seniory, rodinami s dětmi, mezigenerační propojování a podporu dobrovolnictví v regionu. Zejména půjde o materiální vybavení, lektorné a další zajištění kurzů a akcí pro seniory, rodiny s dětmi a dobrovolníky.

Registrace sbírky: U Krajského úřadu v Plzni (výpis z registru sbírek).

 

Kontaktní osoba:

Lenka Kropáčová
tel.: (+420) 777 343 766, e-mail: kropacova@totemplzen.cz