Kdo jsme

Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu s námi stanovenými dlouhodobými cíli.

Naše dlouhodobé cíle:

  • propagovat a šířit myšlenku dobrovolné pomoci a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu,
  • přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich duševní a fyzické síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení,
  • pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací,
  • posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené zdravé prostředí pro soužití všech generací.

Vývoj činnosti a konkrétní realizované projekty v TOTEMu  vám přiblíží sekce Historie nebo výroční zprávy, které jsou ke stažení zde.

TOTEM, z.s. je členem:

  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
  • Národní asociace dobrovolnictví
  • Krajské rady seniorů PK
  • Rady dobrovolnických center Severozápad
  • Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

TOTEM, z.s. je od roku 2007 aktivně zapojen do Komunitního plánování města Plzeň. Cíleně doplňujeme síť sociálních služeb města Plzně ve shodě s výstupy Akčních plánů města Plzně a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Jsme členem platformy v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje MPSV.

Projekt TOTEM – Dům napříč generacemi (multifunkční – mezigenerační centrum), který byl realizován v letech 2009 – 2012, vznikl ve spolupráci s OSS MMP, MO Plzeň 1 a Magistrátem města Plzně. Projekt nesl myšlenku propojit a rozvinout aktivity tak, jak je má  TOTEM, z.s. ověřené několikaletou realizací, a nastavit nové aktivity, které jsou připravovány na základě monitoringu klientských potřeb ve spolupráci s komisí Komunitního plánování města Plzně. Projekt byl úspěšně zakončen otevřením velkého mezigeneračního centra v Plzni, Kaznějovská 51.

V průběhu let 2000-2019 TOTEM, z.s. získal tato oprávnění k realizaci projektů a aktivit:

Rok 2000 – akreditace z USA pro realizaci projektu Pět P (americký projekt Big brother, Big sister)

Rok 2001 – akreditace k realizaci projektu EDS, projekt akreditován v Bruselu a následně u ČNA ČR

Rok 2003 – akreditace MVČR k vysílání dobrovolníků dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, dále je akreditace obnovovaná každé 3 -4 roky dle zákona

Rok 2007 – registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. SAS pro seniory a OZP

Rok 2010 – registrace k poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2012 – akreditace MVČR pro MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, dále je akreditace obnovovaná každé 3 -4 roky dle zákona

Rok 2015 – registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. SAS pro rodiny s dětmi