Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity (anglicky European Solidarity Corps – ESC; dříve známý jako Evropská dobrovolná služba) je nová iniciativu EU, jejímž cílem je zprostředkovat mladým lidem možnost zapojit se do zajímavých a hlavně potřebných aktivit na různých místech Evropy.

Jde o neplacenou, neziskovou činnost, vykonávanou dobrovolníkem po určitou dobu (nejčastěji 12 měsíců) v jiné zemi účastnící se programu. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, stravné, jazykový kurz, série školení, cestovné (do země projektu a zpět) a dostává měsíčně kapesné (zhruba 100 € dle země programu). Vše je financováno z grantu poskytnutého z finančních prostředků Evropské Unie.

Dobrovolnická aktivita přináší poznání být užitečný, poznání sebe sama, schopnost řešit konfliktní situace, přispívá k utváření nového sebevědomí a sebedůvěry, vede k samostatnosti a odpovědnosti. Rovněž je to příležitost naučit se něčemu novému a přispět něčím novým své hostitelské komunitě. Ale především jde o nenahraditelnou a nezapomenutelnou životní zkušenost.

Od roku 2001, kdy jsme prvně získali akreditaci od České národní agentury, funguje naše organizace jako hostitelská a vysílající organizace dobrovolníků především v rámci zemí EU.

Kdo může být dobrovolníkem v Evropském sboru?

Evropským dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18-30 let, který chce poznat život v jiné zemi, seznámit se se specifiky odlišné kultury, zdokonalit se v cizím jazyce, seznámit se s novými lidmi a podpořit dobrou věc.

Založení profilu a vyhledání projektu

Zájemce o dobrovolnictví musí nejdříve najít projekt, v rámci kterého by dobrovolnickou aktivitu absolvoval. K tomu slouží centrální databáze Evropských sborů solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs. Zde je možné založit si profil a následně kontaktovat hostitelské organizace či tyto organizace mohou kontaktovat dobrovolníka. Projekt je také možné vyhledat na stránkách European Youth Portal: https://europa.eu/youth/volunteering_en.

Přijímání dobrovolníků ze zemí EU

Jako hostitelská organizace můžeme přijmout 2 zahraniční dobrovolníky současně, a to na roční pobyt v našem projektu. Ti pak pomáhají rozvíjet TOTEMové aktivity, spolupracují s týmem a v části svého programu mohou podpořit i další organizaci v sociální oblasti, se kterou TOTEM, z.s. spolupracuje v rámci projektu Management dobrovolnictví pro podporu regionu.

Dobrovolníci v TOTEMu vedou podle svých jazykových schopností konverzační kluby angličtiny, němčiny, španělštiny nebo francouzštiny pro seniory, realizují svůj malý dobrovolnický miniprojekt, pomáhají s jednorázovými akcemi a aktivně se podílejí na propagaci Evropského sboru solidarity.

Námi přijatí dobrovolníci v předchozích letech kromě práce v domovské organizaci TOTEM, z.s. pomáhali např. klientům v Denním stacionáři pro handicapované „Človíček“ ČCE, v občanském sdružení Motýl, v Salesiánském středisku mládeže, školním klubu při 21. ZŠ, v Domově důchodců sv. Jiří nebo Waldorfské škole.

Po absolvování projektu dostane dobrovolník evropský certifikát, Youthpass, kterým prokazuje znalosti a kompetence nabyté prací na projektu.