Řešení šestého zadání (5. 4. až 11. 4. 2021)

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jak jistě víte, křesťanství není jediným náboženstvím, i když právě to vyznává nejvíce lidí na světě. Vedle křesťanství existují další světová náboženství a duchovní směry a každé z nich má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm… Společně teď zkusíme jednotlivá náboženství trochu prozkoumat, a to díky otázkám dalšího soutěžního zadání, které pro vás přichystala Mgr. Věra Špirková, Ph.D., lektorka kurzu A3V Religionistika.

1) Přiřaďte jazyk k náboženským textům:

1) Starý zákon: hebrejština (d)
2) Upanišády: sanskrt (c)
3) Nový zákon: řečtina (a)
4) Korán: arabština (b)

2) Která náboženství vznikla v Číně? taoismus (a), konfuciánství (d)

3) Máhajána a hínajána jsou základními texty: buddhismu (c)

4) Které texty jsou součástí Starého zákona?

Soudců (c)
Ester (e)
Píseň písní (f)
Jonáš (g)

5) Věřící A jí oddělenou mléčnou a masnou stravu, slaví sukot, den odpočinku mu začíná východem hvězdy v pátek večer. Věřící B nejí vepřové, před modlitbami se omývá a je bosý, zakladatel jeho náboženství vstoupil na nebesa v Jeruzalémě.

Určete nepravdivé tvrzení: Pro oba věřící je určujícím textem Evangelium (c)

6) Přiřaď pojem k náboženství

1) tai-či – taoismus (d)
2) mantra – budhismus (b)
3) džin – džinismus (a)
4) talmud – judaismus (c)

7) Čtyři ušlechtilé pravdy jsou základem náboženského učení: buddhismu (b)

8) Přiřaďte pojem k náboženství

1) sútra – budhismus (b)
2) diaspora – judaismus (a)
3) čchi – taoismus (d)
4) upanišady – hinduismus (c)

9) Přiřaď osobnost k náboženství

1)      Karol Wojtyla – katolictví (b)
2)      Jan Kalvín – protestanství (c)
3)      Maimonides – judaismus (a)
4)      Omar – islám (d)

10) Která z uvedených církví nepatří mezi protestantské? Bahai (c)

11) Přiřaď osobnost k náboženství

1)      Nanak – sikhismus (d)
2)      Lao-c´ – taoismus (c)
3)      Maharal – judaismus (b)
4)      Vardhamán – džinismus (a)

12) Věřící A nesmí jíst hovězí maso, jeho náboženství řídí božská triáda, celoživotně je zařazen ve společenské vrstvě. Věřící B obětuje vonné tyčinky, uctívá sochy zakladatele náboženství, putuje k posvátným místům spojených s životem zakladatele svého náboženství, jeho život určuje osmidílná ušlechtilá cesta.

Určete nepravdivé tvrzení: Obě náboženství znají osobu zakladatele svého kultu (b)