Rok 2014

Důležité události:

 • jmenování TOTEM – RDC zástupcem do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pro období 2014-2017
 • získání ocenění za aplikaci Age managementu v projektu TOTEM – Dům napříč generacemi v rámci předávání Národní ceny kvality ČR
 • členství ve výboru Asociace Pět P
 • úspěšný komplexní audit Asociace pět P
 • dobrovolníci pracující s dětmi nově absolvují odborný psychologický screening,
 • posílení základní dobrovolnické skupiny pro podporu činnosti přímo v TOTEM – RDC
 • vytvoření benefitového programu  DOBRODĚNÍ – vzdělávací a rozvojové semináře či workshopy pro dobrovolníky
 • vytvoření a pilotní ověření Kompetenčního portfolia dobrovolníka
 • příprava a organizace prvního Setkání Evropské sítě Zeitbank 55+
 • organizační zajištění návštěvy skupiny francouzských cyklistů, kteří celý jeden rok svého života věnují cestování na bicyklech a jako 1 ze 3 zastávek v ČR si vybrali TOTEM
 • první setkání TOTEMových lektorů
 • první víkendové soustředění tanců s vůní Orientu
 • zahájení spolupráce s Katedrou psychologie FPE ZČU
 • cyklus 15 TOTEMových zastavení – oslava 15. Let fungování TOTEM – RDC
 • rozvinutí spolupráce s firemními dárci a získání jejich podpory pro naše programy
 • intenzivní spolupráce s Plzeň 2015 o.p.s. – dobrovolnická podpora akcí EHMK, či organizace akcí a projektů ve spolupráci (Skryté město, Restarantday, Sousedský jarmark, Domácí je holt domácí,…)
 • intenzivní spolupráce s mnoha organizacemi nejen v ČR, síťování know-how zapojených organizací, zemí, krajů
 • návštěvy, kde se představitelé organizací, jednotlivci i zástupci veřejné sféry nechali inspirovat TOTEMem jako funkčním modelem moderního mezigeneračního centra
 • navázání spolupráce s krajem Karlovarským, Středočeským, Jihočeským, Jihomoravským, s Prahou a Vysočinou

Získané akreditace:

Prodloužení akreditace Mentoringových preventivních programů pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění

Realizované projekty a programy:

TOTEM – RDC pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Moudření – Škola aktivního stárnutí

TOTEM – RDC pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
 • SOUSEDÉ plus
 • Společné učení a žití v Evropě
 • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • Senioři seniorům
 • Dobrovolníci dětem
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM – RDC pro rodiny s dětmi

 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®

TOTEM – RDC pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – autorské představení „Ženy“
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada
 • Galerie – Okno do duše