Celorepublikové sdílení na téma DOBROVOLNICTVÍ V DOBĚ PANDEMIE

Ve středu 16. září 2020 se uskutečnila konference na téma „Dobrovolnictví v době pandemie“, kterou pod záštitou ministra vnitra Jana Hamáčka a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA pořádalo Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje provozované organizací ADRA o.p.s.

Zkušenosti z Plzeňského kraje sdílela Bc. Vlastimila Faiferlíková z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM v Plzni a v rámci prezentace ukázala, co vše je možné zvládnout, když místní samospráva vnímá neziskové organizace jako rovnocenného, a v některých oblastech i více zkušeného, partnera.  Věcí, které podpořily dobré fungování dobrovolnických služeb pro seniory, bylo více, ale nejvíc oceňované byly rychle a efektivně zvládnutá krizová situace díky navázání spolupráce města a NNO a jasného rozdělení rolí, preciznost a struktura práce krizového štábu v době chaosu – jasný leader, jasná zadání, všestranná a rychlá podpora města Plzeň v problémových situacích, informační kampaně, které pomáhaly občanům s orientací v situaci a přinášely pocit bezpečí a jistoty, že v případě problému je tady pomocná ruka města Plzně – pro občany i pro partnery a v neposlední řadě i partnerský přístup při řešení problému. Koordinátorky a dobrovolníci se starali o seniory a občany a samospráva a další organizace či firmy se starali o koordinátorky a dobrovolníky. Ať to v době „plného nasazení“ byly pravidelná jednání, zajištěné a dovezené obědy, dotační výzva Plzeňská 12 pokrývající všechny náklady s řešením situace spojené nebo v době „klidu“ uspořádání děkovného koncertu a kampaně  #Plzeňáci děkujeme.

Prezentaci z konference si můžete prohlédnout zde:

Ke stažení