Personální zajištění

Realizaci mentoringových programů zajišťuje koordinátor projektu.

Zájemcům o zapojení do mentoringových programů je věnována komplexní odborná péče. Protože se jedná o průnik dobrovolnických projektů, mentoringových programů a SAS pro rodiny s dětmi, širší realizační tým se skládá z koordinátora mentoringových programů, garanta dobrovolnických programů a týmu SAS pro rodiny s dětmi: garant SAS pro rodiny s dětmi, klíčoví pracovníci – sociální pracovníci – pracovníci v sociálních službách – pedagogičtí pracovníci.  Externí odborní pracovníci – psycholog, speciální pedagog, terapeut a další.

Kontakt pro zájemce o programy:

e-mail: rodiny@totemplzen.cz
tel.: 777 343 582, 377 260 425

Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví v mentoringových programech:

e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz
tel.: 736 489 755, 377 260 425