Rok 2023

V dubnu 2023 jsme tu společně s našimi seniory přivítali dvě třídy dětí z 50. MŠ, které k nám poté chodily pravidelně. Zároveň se tento měsíc opět začal pravidelně každé pondělí scházet Zahradnický klub.

V květnu proběhla na TOTEMové zahradě již tradiční Burza zahradních rostlin. Každý mohl přinést i si samozřejmě odnést sazeničky rostlin a sdílet zkušenosti s pěstováním a zahradničením.

V červnu otevřela naše zahrádka svá vrátka v rámci celorepublivé akce Víkend otevřených zahrad.

V létě byla zahrádka příjemnou oázou klidu, setkávání a místem konání různých akcí, mezi které patřila např. Bylinková přednáška či Snídaně na terase.

Od září se začaly, po prázdninové pauze, opět vídat děti spolu se seniory na pravidelných setkáních. Konec léta byl také tradičně časem zahájení nové TOTEMové sezóny 2023/2024. K této příležitosti jsme uspořádali malou zahradní slavnost.

V říjnu byla zahrada místem několika krásných setkání dětí a seniorů. A samozřejmě se zde také pravidelně, jako i předešlé měsíce, scházel každý týden Zahradnický klub.

V listopadu se na zahradě dokončovalo vše potřebné a zahrada se uložila k zimnímu spánku….

V prosinci děti společně s „našimi babičkami“ nazdobily vánoční stromeček, zazpívaly si a užily si hezký předvánoční čas.