centrum: regionalni-dobrovolnicke-centrum
skupina (prog. linie):

Péče o dobrovolníky

Dobrovolníci svoje služby poskytují bez finančního ohodnocení. Za jejich čas, energii, entuziasmus chceme poděkovat jinými, nefinančními benefity. Od roku 2012 nabízíme prostor pro jejich rozvoj, odpočinek a pro pocit dobře vykonané práce v několika oblastech.

DOBROKAVÁRNA – prostor pro sdílení všeho, co je v dobrovolnické službě potká
DOBRODĚNÍ – prostor pro rozvoj a vzdělávání, odpočinek a relaxaci
KOMPETENČNÍ PORTFOLIO – prostor pro sebezhodnocení a prezentaci pro další profesní i osobní život
MENTORINGOVÁ PODPORA PRO REALIZACI JEJICH NÁPADŮ – prostor pro vyzkoušení si vlastního potenciálu, nápadu
SPOLEČENSKÉ UZNÁNÍ – prostor pro ocenění dobrovolnické práce v rámci vyhlašování různých společenských cen – Andělský slet Plzeň – cena primátora města Plzeň, Dobrá duše, KŘESADLO a další.
DALŠÍ – prostor pro možnost využít TOTEMové prostory pro vlastní akci, získat nové zkušenosti, objevit nové příležitosti a výzvy, najít kontakty a přátele, vyzkoušet si  dobrovolnictví „na míru“

Od ledna 2020 – novinka TOTEMová klubová sauna pro dobrovolníky – prostor pro relaxaci, odpočinek, nabrání nových sil.

DOBROKAVÁRNA

Otevřený prostor pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví nabízíme pravidelně 2 x za měsíc přímo v TOTEMu nebo místě, které je příhodné pro připravený program. DOBROKAVÁRNY nabízí možnost poznat nové dobrovolníky, sdílet zkušenosti, zorientovat se v aktuálním dění a možnostech…

Vzdělávání dobrovolníků - DOBRODĚNÍ

Naším cílem je rozvíjet komplexní systém práce s dobrovolníky pracujícími v projektech zaměřených na práci s dětmi a mládeží, seniory, lidmi se závislostmi a specifickými potřebami a nabídnout jim různé formy rozvoje jejich kompetencí ve dvou úrovních: osobní rozvoj a…

KOMPETENČNÍ PORTFOLIO DOBROVOLNÍKA

TOTEM, z.s. vydává svým dobrovolníkům certifikát o odpracovaných hodinách na základě zákona o dobrovolnictví zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který sumarizuje pouze počet odpracovaných hodin a organizaci, ve které pracoval. Od roku 2014 může zájemce získat dokument popisující…

Mentoringová podpora dobrovolnických projektů

Od roku 2010 se zaměřujeme na podporu realizace dobrovolnických projektů, které jsou inspirovány  a realizovány samotnými dobrovolníky. Našim aktivním dobrovolníkům, třídním kolektivům nabízíme mentoringovou podporu při realizaci jejich nápadů. Potvrdilo se a výsledky ukazují, že příprava samostatného projektu není pro…

A další...

Po dohodě s koordinátorem je možné využít prostory či vybavení v TOTEMu na akci, získat nestandartní  formát potvrzení nebo referenci o dobrovolnické práci a další benefity zaměřené na individuální potřebu dobrovolníka. Od ledna 2020 - novinka TOTEMová klubová sauna pro…