Vzdělávání dobrovolníků - DOBRODĚNÍ

Naším cílem je rozvíjet komplexní systém práce s dobrovolníky pracujícími v projektech zaměřených na práci s dětmi a mládeží, seniory, lidmi se závislostmi a specifickými potřebami a nabídnout jim různé formy rozvoje jejich kompetencí ve dvou úrovních:

 • osobní rozvoj a praktické dovednosti nutné pro práci s vybranou cílovou skupinou, které se dobrovolník rozhodl pomáhat
 • rozvoj a rozšíření spolupráce v týmu dobrovolníků, a protože víme, že tato cesta není jednoduchá a s neustálou změnou dobrovolníků v dobrovolnickém týmu se opakuje, volíme postupné fáze osamostatňování aktuální dobrovolnické skupiny.

Přípravou a kvalitní podporou a péčí o dobrovolníka při vstupu do projektů, se snažíme zajistit jeho dlouhodobější působení a zájem o dobrovolnickou práci. Dobře připravený dobrovolník zvyšuje kvalitu života těch, kterým pomáhá, a má jedinečnou možnost ovlivňovat pozitivně hodnoty a postoje mladé generace.

Kromě základního proškolení v oblasti práv a povinností dobrovolníka při vstupu do dobrovolnické služby, nabízíme i benefitový program DOBRODĚNÍ – nabídku různých seminářů, worshopů, dobrovolnických stáží, pedagogického studia a další.
Nabídka vychází z potřeb aktuální dobrovolnické skupiny a připravuje se vždy pololetně. Zaměřujeme se zejména na oblast

Osobnostně – sociální rovina dovedností:

 • Základy komunikačních dovedností
 • Rozvoj klíčových kompetencí – řešení problémů, orientace v konkrétní situaci, analýza potřeb – osobních i dětských, práce s časem, osobní hranice a limity, práce se supervizí
 • Psychohygiena, práva a povinnosti osoby pracující v dobrovolnické službě, zásady bezpečnosti práce apod.
 • Principy týmové spolupráce
 • Reflexe a sebereflexe
 • Motivace moje a jak ji předat
 • Management dětské skupiny – specifika dětí v problémových životních situacích – práce s                    modelovými situacemi, do nichž se již pracující dobrovolník dostává, věková specifika, rizika práce s dětmi (emoční apod.)
 • Plánování ( timemanagement)
 • Fundraising – jak získat zdroje na plánovanou činnost – žádost o finanční dotaci, kam ji směrovat, jak realizovat úspěšnou žádost
 • Projekt a jeho řízení – základní principy managementu aktivity, akce, projektu
 • Osobní a profesní portfolio – jak vytvořit sběrnou i prezentační dokumentaci akce, projektu, dítěte, profesní

DOBRODĚNÍ II. pololetí 2019
Kvalifikační Studium pedagogiky volného času – 40 hodin
Seznámení s dobrovolnickou aplikací KoDa – 2 hodiny