KOMPETENČNÍ PORTFOLIO DOBROVOLNÍKA

TOTEM, z.s. vydává svým dobrovolníkům certifikát o odpracovaných hodinách na základě zákona o dobrovolnictví zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který sumarizuje pouze počet odpracovaných hodin a organizaci, ve které pracoval.

Od roku 2014 může zájemce získat dokument popisující podrobně kompetence dobrovolnou službou získané či rozvinuté – KOMPETENČNÍ PORTFOLIO DOBROVOLNÍKA (KPD). Při realizaci projektu DOBROVOLNÍCI DĚTEM jsme připravili v roce 2014 – 2015 formát a podmínky získání certifikátu – KPD. Při jeho přípravě jsme vycházeli ze zkušeností procesu přípravy OKP v rámci projektu Klíče pro život, realizovaného v letech 2009 – 2012 NIDV MŠMT.

JAK ZÍSKAT KOMPETENČNÍ PORTFOLIO DOBROVOLNÍKA? Pokud se dobrovolník rozhodne pro získání KPD, musí aktivně naplnit tyto podmínky:

• aktivní dobrovolnická práce minimálně 1 rok
• absolvování 2 denního školení „Příprava pro spolupráci při zpracování KPD“
• evidence docházky a všech získaných dat a osvědčení z nabídky DOBRODĚNÍ v KoDa,
• aktivní účast v Dobrovolnickém klubu Klíč,
• autoevaluace a následná evaluace dobrovolnické činnosti optikou nasbíraných zkušeností a kompetencí s koordinátorem a garantem dobrovolnických programů TOTEM, z.s.

Aktivním dialogem s dobrovolníkem, sledováním a evaluací aktivit jeho dobrovolnického zapojení zaznamenáváme všechny získané dovednosti, znalosti a ty v průběhu dobrovolnické služby pak hodnotíme v dokumentu KPD, který se postupně vyvíjí tak, aby byl validním nástrojem při hledání zaměstnání či při přijímajícím řízení ke studiu.